Click to listen highlighted text!
  2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb)


Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2016 yilning 1 aprel holatiga viloyatda doimiy aholi soni 1752,4 ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 31360 kishiga yoki 1,8 foizga ko‘paydi. Aholining tabiiy harakati 2016 yil yanvar-martda quyidagicha ifodalanadi: 


  2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb)
 
2016 yil yanvar-martda chakana tovar aylanmasi 675,2 mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 107,3 foizga o‘sdi.
Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi: 2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb)


Yuk tashish. 2016 yil yanvar-martda barcha transport turlari tomonidan 7,6 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 3,1 foizga ko‘p.
Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 171,3 mln.tn-km. ni tashkil qildi va 1,8 foizga ko‘paydi.


 2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb)
2016 yilning yanvar-martida ishlab chikarilgan (ko‘rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 242,3 mlrd. so‘mni yoki 2015 yilning shu davriga nisbatan    106,6 foizni, shu jumladan, Dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 2,2 mlrd. so‘mni (106,4 foiz), o‘rmonchilik xo‘jaliklarida 0,7 mlrd. so‘mni (112,3 foiz), Baliqchilik xo‘jaliklarida 5,9 mlrd. so‘mni (114,2 foiz) tashkil qildi.


 2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb) 

Hisobot davrida 268,7 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2015 yil yanvar-martga nisbatan 65,2 foizni tashkil etdi. Jumladan, 137,4 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari,126,9 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (2015 yil yanvar-martga nisbatan mos ravishda 113,2 foiz va 44,8 foiz) ishlab chiqarildi.


  2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb) 
 
2016 yilning yanvar-martida tashqi savdo aylanmasi 47,1 mln. AQSh dollarini, jumladan 17,8 mln. AQSh dollarini –eksport operatsiyalari, 29,3 mln. AQSh dollarini–import operatsiyalari tashkil etdi. Tashqi savdo aylanmasining saldosi – mln. AQSh dollarini tashkil qildi.
 


  2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb) 
2016yilning 1 aprel holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik(biznes) sub’ektlarining soni 10626 tani tashkil qildi.
2016yil yanvar-martda yalpi hududiy mahsulotning 61,0 foizi (2015 yil yanvar-martda 60,2 foiz) kichik biznes sub’ektlari tomonidan ishlab chiqarildi. 2016 yilning yanvar-martida kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlari tomonidan:
-582,5 ming nafar kishining bandligi ta’minlandi (jami iqtisodiyotda band bo‘lganlarning 81,7 foizi), shu jumladan band bo‘lganlarning 463,3 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 119,2 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keldi;


Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2016 yil yanvar-martida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 1144,3 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2015 yilning yanvar-martiga nisbatan o‘sish sur’ati 1,2 foizga teng bo‘ldi. 2016 yil yanvar-mart oylarida YaHM deflyator indeksi 108,4 foizni tashkil qildi. Yanvar-mart oylarida viloyat yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb) 

 

Mlrd. so‘m

2015 yil 
yanvar-martiga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

1144,3

101,2

Sanoat mahsuloti

537,3

82,0


2016 yil yanvar-iyunda chakana tovar aylanmasi 1493,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 111,1 foizga o‘sdi.