Click to listen highlighted text!

Sanoat

Sanoat

 2015-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (23 mb)


 2015 yilning yanvar-dekabr oylarida sanoat maxsuloti hajmi 2351684,1 mln. sum, yoki 2014 yilning yanvar-dekabrga nisbatan  121,9 foizni tash-kil etdi. Hisobot davrida 1504242,0 mln. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqari-lib, 2014 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 124,8 foizni tashkil etdi. Jumla-dan, 501216,7 mln. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari va 976747,0 mln. so‘mlik no-oziq-ovqat mollari (o‘tgan yilning shu davriga nisbatan mos ravishda foiz 123,2 va  125,9 foiz) ishlab chiqarildi. 2015 yil yanvar-dekabr oylarida sanoat tarmoqlari bo‘yicha sanoat mahsulo-ti hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi: 


 

Mln. so‘m

2014 yil 
yanvar-dekabrga nisbatan foiz 
xisobida

 

 

 

Jami

2351684,1

121,9

shu jumladan:

 

 

elektroenergetika122789,1

139,8

yoqilg‘i

 

 

qora metallurgiya

146,1

87,2

ximiya va nefteximiya

42411,5

155,6

mashinasozlik sanoati

728605,3

134,5

qurilish materiallari

117088,0

134,7

yengil sanoat

639220,3

105,7

oziq-ovqat sanoati

415194,6

124,2

Iste’mol tovarlari

1504242,0

124,8

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat mahsulotlari

501216,7

123,2

nooziq-ovqat mahsulotlari

976747,0

125,9Sanoat  tarmoqlari bo‘yicha asosiy mahsulot
 turlarini ishlab chiqarish
 (yirik korxonalar bo‘yicha)


  

2015 yil 
yanvar-dekabr

2014 yil 
yanvar-dekabrga nisbatan foiz 
hisobida

Yoqilg‘i–energetika sanoati

Elektroenergiya, mln. kVt. Soat.

648,4

2,2 м


Mashinasozlik sanoati

«Damas DLX» markali avtomobillar-dona

27062

136,5

Yuk avtomobillari-dona

1920

4,6 m

«ORLANDO» markali avtomobillar-dona

1499

100,2

 

 

 

Yengil sanoat

Paxta tolasi-tn

87828

103,0

Paxta linti-tn

7225

96,6

Paxtadan yigirilgan ip kalava-tn

4380

100,6

 

 

 

Oziq-ovqat sanoati

Tozalangan o‘simlik moyi-tn

18172

99,2

Kolipli non mahsulotlari-tn

1980

106,2

Milliy non maxsulotlari-tn

575,7

81,7

 

 

 

Aroq va aroq-liker mahsulotlariing litr

2188

100,0

Vino, ming litr

1200

100,0

Konyak spirti – ming litr

35

50,4

Un-yorma va omixta yem sanoati

Un, tn

67198,6

88,3

Добавить комментарий

Оставить комментарий