Click to listen highlighted text!

Investitsiyalar va qurilish

Investitsiyalar va qurilish

 2015-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (23 mb)


2015 yilning yanvar-dekabr oylarida viloyatning asosiy kapitalini ko‘paytirishga 1397841,3 mln. so‘m miqdorida investitsiyalar kiritildi va 2014 yil yanvar-dekabriga nisbatan 107,1 foizni tashkil qildi. 


Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsi-yalarning taqsimlanishi quyida keltirilgan:

Jamiga nisbatan foiz xisobida

 

Jami investitsiyalar, mln. so‘m

Shu jumladan moliyalashtirish manbalari bo‘yicha


respublika 
byudjeti

korxonalar va aholi mablag‘lari

chet el investitsiyalari va kreditlari

bank kreditlari va boshqa qarz mablag‘lari

byudjetdan tashqari fondlar mablag‘lari

 

 

 

 

 

 

 

Jami

1397841,3

7,0

54,6

8,4

19,8

10,2

shu shumladan mulkchilik shakllari bo‘yicha:

 

 

 

 

 

 

Davlat

316158,6

31,1

8,2

7,2

8,6

44,9

Nodavlat

1081682,7

-

68,2

8,8

23,0

-


Iqtisodiyot tarmoqlarida barcha moliyalashtirish manbalari hisobiga asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tarkibi quyidagi ko‘rinishda:


 

2015y.
yanvar-dekabr

2014 yil yanvar-dekabr oylarida umumiy hajmga nisbatan foizda

mln. so‘m

umumiy hajmga nisbatan foizda

 

 

 

 

Asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar – jami

1397841,3

100,0

100,0

Ishlab chiqarish tarmoqlari

599689,4

49,0

45,7

Sanoat

230282,8

22,4

20,4

shu jumladan:

 

 

 

yoqilg‘i-energetika

21,3

-

1,6

gaz sanoati

16205,5

1,6

0,5

mashinasozlik

24961,6

2,4

13,5

qurilish materiallari sanoati

5524,7

0,5

1,0

shisha sanoati

-

-

0,1

engil sanoat

116386,5

11,3

1,7

oziq-ovqat sanoati

38160,1

3,7

1,1

mikrobiologiya sanoati

-

-

0,01

un yanchish-krupa va umum ozuka sanoati

-

-

0,01

qishloq xo‘jaligi

17098,3

1,7

3,1

Qurilish

54319,2

5,3

4,8

transport va aloqa

102261,1

9,9

11,1

savdo va umumiy ovqatlanish

97320,5

9,5

6,0

boshqa ishlab chiqarish 
tarmoqlari

2531,5

0,2

1,2

Noishlab chiqarish tarmoqlari

524079,0

51,0

54,3

uy-joy qurilish

354334,9

34,5

33,1

kommunal xo‘jalik

37957,3

3,7

2,8

sog‘liqni saqlash

33004,7

3,2

5,2

ta’lim

31158,7

3,0

4,0

boshqa noishlab chiqarish 
tarmoqlari

67623,4

6,6

9,2 
Asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar umumiy hajmining 503813,4 mln. so‘mi yoki 49,0 foizi ishlab chiqarish tarmoqlariga yo‘naltirildi, noishlab chiqarish tarmoqlariga 524079,0 mln.so‘m yoki 51,0 foizi yunaltirildi. 
Ijtimoiy soha ob’ektlarini qurish


 
Noishlab chiqarish sohasiga kiritilgan investitsiyalar hajmidan  502,8 mlrd. so‘m yoki 57,1 foizi uy-joy qurilishida o‘zlashtirilgan. 2015 yilning yanvar-dekabr oylarida umumiy maydoni 869,2 ming kv. m bo‘lgan 4436 ta uy-joy (2014 yil yanvar-dekabriga nisbatan  118,1 foiz), shu jumladan qishloq joylarida 732,4 ming kv.m.   (114,9 foiz) uy-joy foydalanishga topshirildi.
Umumta’lim maktablari qoshidagi sport inshoatlari, bolalar musiqa va san’at maktablari qurilishida 8,7 mlrd. so‘m investitsiyalar  bolalar sportini ri-vojlantirish jamg‘armasi hisobidan o‘zlashtirildi, bu esa noishlab chiqarish sohasiga yo‘naltirilgan investitsiyalarning 1,1 foizini va ta’lim sohasiga kiri-tilgan investitsiyalarning  23,9 foizini tashkil kildi.
Kommunal qurilish sohasida  135,1 km uzunlikdagi ichimlik suvi, 31,9 km uzunlikdagi gaz tarmoqlari ishga tushirildi, bu 2014 yilning yanvar-dekabriga nisbatan mos ravishda 64,0 foiz va 87,9 foizni tashkil qildi. Ishga tushirilgan umumiy ichimlik suvi tarmoklari 72,3 foizi va gaz tarmoqlarining 80,6 foizi qishloq joylariga to‘g‘ri keladi.
Ichimlik suvi tarmoqlari qurilishiga 21543,5 mln. so‘m, shundan 1538,3 mln. so‘m  aholi mablag‘lari hisobiga, gaz tarmoqlari qurilishiga 864,1 mln. so‘m, shund-an barchasi aholi mablag‘lari hisobiga investitsiyalar o‘zlashtirildi.
Kurilish faoliyati. 2015 yilning yanvar-dekabr oylarida 1145506,5 mln. so‘mlik kurilish ishlari bajarilib, 2014 yilning yanvar-dekabriga nisbatan o‘sish sur’ati 113,2 foizni tashkil etdi.
 Qurilish ishlari umumiy hajmining 83,8 foizi yangi qurilish, korxonalar-ni rekonstruktsiya qilish, kengaytirish va texnik jihatdan qayta jihozlashga, 16,2 foizi kapital, joriy ta’mirlash ishlariga to‘g‘ri keladi.
Nodavlat mulkchilik shaklidagi tashkilotlar tomonidan 1073286,3 mln. so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirilib, qurilish ishlarining umumiy hajmida 93,7 foizni (2014 yilning yanvar-dekabrga nisbatan 112,8 foiz) tashkil qildi.
Mulkchilik shakllari bo‘yicha qurilish tashkilotlarining o‘z kuchlari bilan bajargan qurilish ishlari taqsimoti quyidagicha ifodalanadi:
Добавить комментарий

Оставить комментарий