Click to listen highlighted text!

Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar

Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar

 

O‘lchov 
birligi


2015 yil 
yanvar-dekabr

2014 yil 
yanvar- dekabriga
nisbatan foiz 
hisobida

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so‘m

5692,6

110,1

Sanoat mahsuloti

mlrd. so‘m

2351,7

121,9

Iste’mol tovarlari

mlrd. so‘m

1504,2

124,8

Qishloq xo‘jalik mahsulotlari

mlrd. so‘m

2516,9

105,9

Asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar

mlrd. so‘m

1397,8

107,1

Qurilish ishlari

mlrd. so‘m

1145,5

113,2

Yuk aylanmasi

mln. tn-km

1343,7

106,8

Yo‘lovchi aylanmasi

mln. 
yo‘lovchi-km

4631,7

107,3

Chakana tovar aylanmasi

mlrd. so‘m

2779,1

112,5

Aholiga pullik xizmat ko‘rsatish

mlrd. so‘m

1198,3

111,7Добавить комментарий

Оставить комментарий