Click to listen highlighted text!

Transport

Transport

  2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb)


Yuk tashish. 2016 yil yanvar-martda barcha transport turlari tomonidan 7,6 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 3,1 foizga ko‘p.
Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 171,3 mln.tn-km. ni tashkil qildi va 1,8 foizga ko‘paydi.
Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha quyidagicha ifodalanadi:
 

2016 yil
yanvar-mart

2015 yil
yanvar-martga nisbatan foiz 
hisobida

Tashilgan yuk, mln. tn

7,6

103,1

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

7,6

103,1

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

171,3

101,8

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

171,3

101,8

 
 
Yakka tartibdagi tadbirkorlarning avtomobil transportining yuk aylanmasi 2015 yil yanvar-martga nisbatan 106,0 foizga ko‘paydi va 141,8 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 82,8 foizni tashkil etdi (2015 yil yanvar-martda 79,4 foiz).
Yo‘lovchi tashish. 2016 yil yanvar-martda barcha transport turlari tomonidan 96,1 mln. kishi tashilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 3,3 foizga ko‘paygan. Yo‘lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 5,3 foizga ko‘payib, 982,3 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi.

Transport turlari bo‘yicha yo‘lovchi tashish va yo‘lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

2016 yil
yanvar-mart

2015 yil 
yanvar-martga nisbatan foiz 
hisobida

Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi

96,1

103,3

shu jumladan, avtomobil transportida

95,9

103,3

Yo‘lovchi aylanmasi, mln. yo‘lovchi-km

982,3

105,3

shu jumladan, avtomobil transportida

977,6

105,5

 
 
Xususiy yo‘lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yo‘lovchi aylanmasi 2015 yil yanvar-martga nisbatan 106,9 foizga ko‘paydi va 819,2 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi.Yo‘lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yo‘lovchi tashuvchilarning ulushi 83,4 foizni tashkil etdi (2015 yil yanvar-martda82,1 foiz).
 
Добавить комментарий

Оставить комментарий