Click to listen highlighted text!

Transport

Transport

 2015-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (23 mb)Yuk tashish. 2015 yilning yanvar-dekabr oylari maboynida barcha transport turlari tomonidan 51,8 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 7,2 foizga ko‘p. 
Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 1343,7 mln. tn-km.ni tashkil qildi va 6,8 foizga ko‘paydi. 


 


      Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha quyidagicha ifodalanadi: 

2015 y.
yanvar-dekabr

2014 yil 
yanvar-dekabriga nisbatan foiz xisobida

Tashilgan yuk, mln. tn

51,8

107,2

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

51,8

107,2

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

1343,7

106,8

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

1343,7

106,8

 
 
Avtomobil transportida 51,8  mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu 2014 yil-ning  yanvar-dekabr oylariga nisbatan 7,2 foizga ko‘paydi. Yuk aylanmasi 6,8 fo-izga ko‘paydi va 1343,7 mln. tn-km.ni tashkil qildi. 
Xususiy yuk tashuvchilar avtomobil transportining yuk aylanmasi 2014 yil yanvar-dekabr oylari darajasidan 6,3 foizga ko‘paydi va  1126,5 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi  83,8  foizni tashkil etdi (2014 yil yanvar-dekabr oylarida 84,2 foiz).
Yo‘lovchi tashish. 2015 yil mobaynida barcha transport turlari tomonidan  422,6  mln. kishi tashilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning ushbu davriga nisba-tan 5,7 foizga ko‘paygan. Yo‘lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 7,3 foizga ko‘payib, 4631,7 mln. yo‘lovchi-km.ni tashkil qildi


 
Transport turlari bo‘yicha yo‘lovchi tashish va yo‘lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi: 

2015 y.
yanvar-dekabr

2014 yil 
yanvar-dekabriga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi

422,5

105,7

avtomobil transportida

421,7

105,7

shahar elektr transportida

0,8

97,5

Yo‘lovchi aylanmasi, 
mln. yo‘lovchi-km

4631,7

107,3

avtomobil transportida

4609,0

107,3

shahar elektr transportida

22,7

97,6Добавить комментарий

Оставить комментарий