Click to listen highlighted text!
 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb) 


2015 yilning yanvar-mart oylarida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulot (YAHM)ning nominal qiymati 916,5 mlrd. so‘mda baholandi. YAHM ning real xajmining o‘sish sur’atlari o‘tgan yilga nisbatan 115,2 foizni tashkil qildi. YAHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha tarkibi:
 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (585 kb) 

 

O‘lchov 
birligi

2015 yil 
yanvar-mart

2014 yil 
yanvar-martiga
nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so‘m

916,5

115,2

Sanoat mahsuloti

mlrd. so‘m

533,1

135,7


 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 


2015 yilning yanvar-iyun oylarida chakana tovar aylanmasi 1 280 738,9 mln. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan nisbatan 114,5 foizga oshdi. 


 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 


Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2015 yilning 1 iyul  holatiga viloyatda doimiy aholi soni 1726,6 ming kishini tashkil qilib, 2014 yilning shu davriga nisbatan 31,9 ming kishiga yoki 1,8 foizga ko‘paydi. 


 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 


Yuk tashish. 2015 yilning yanvar-iyun oylari mobaynida barcha transport turlari tomonidan 18,2 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 4,0 foizga ko‘p.  Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 455,6 mln. tn-km.ni tashkil qildi va 7,6 foizga ko‘paydi.


 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 


2015 yilning yanvar-iyun oylarida viloyatning asosiy kapitalini ko‘payti-rishga 629864,7 mln. so‘m miqdorida investitsiyalar kiritildi va 2014 yil yanvar-iyuniga nisbatan 82,4 foizni tashkil qildi. Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsi-yalarning taqsimlanishi quyida keltirilgan:


 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Islom taraqqiyot banki ishtirokida Xorazm viloyati Toshsokin tizimining magistral sug‘orish kanallarini tiklash loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi» 2012 yil 6 noyabrdagi PQ-1849-sonli qarori
 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 


2015 yilning yanvar-iyun oylarida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish amaldagi narxlarda 1076621,6 mln. so‘mni va 2014 yilning shu davriga  nisbatan 106,2 foizni tashkil qildi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishning umumiy hajmida dehqonchilik mahsulotlari ishlab chikarish hajmi 322702,9 mln. so‘mni (2014 yil yanvar-iyuniga nisbatan 104,9 foiz), chorvachilik mahsulotlari - 753918,7 mln. so‘mni (106,8 foiz) tashkil etdi.  


 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2013 — 2015 yillarda Xorazm viloyatining sanoat potentsialini rivojlantirish dasturi to‘g‘risida» 2012 yil 22 noyabrdagi PQ–1856-son qarorini bajarish yuzasidan va «Xorazm avtomobil ishlab chiqarish birlashmasi» mas’uliyati cheklangan jamiyat negizida «Damas» rusumli yengil avtomobillar ishlab chiqarishni tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori
 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 


2015 yilning yanvar-iyun oylarida sanoat maxsuloti hajmi 1061072,7 mln. sum, yoki 2014 yilning yanvar-iyunga nisbatan  130,8 foizni tashkil etdi. Hisobot davrida 709251,0 mln. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2014 yilning yanvar-iyunga nisbatan 140,2 foizni tashkil etdi. Jumladan, 188885,0 mln. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari va 508105,6 mln. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (o‘tgan yilning shu davriga nisbatan mos ravishda foiz 125,8  va 147,3 foiz) ishlab chiqarildi. 2015 yil yanvar-iyun oylarida sanoat tarmoqlari bo‘yicha sanoat mahsuloti hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:


 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 

Viloyatning tashqi savdo aylanmasi 2015 yilning yanvar-iyun oylari mobaynida 117599,2 ming AQSh dollarini yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 74,9 foizni, shu jumladan MDH mamlakatlari bo‘yicha 33832,8 ming AQSh dollari-ni (38,6 foiz), boshqa xorij mamlakatlari bo‘yicha 83766,4 ming AQSh dollarini  (121,0 foiz) tashkil qildi. Umumiy  eksport hajmi 69726,3 ming AQSh dollarini, import 47873,0 ming AQSh dollarini tashkil qildi.


 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 
2015 yil 1 iyul holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlarining soni 10917 tani tashkil qildi. Joriy yilda yalpi xududiy mahsulotning 61,3 foizi kichik biznes sub’ektlari tomonidan (2014 yilning shu davrida 60,0 foiz)Iqtisodiyotdagi jami ish bilan bandlarning 81,6 foizini (569,3 ming kishi) kichik tadbirkorlik sektorida band bo‘lganlar tashkil qildi. Kichik tadbirkorlikda band bo‘lganlarning 17,4 foizi (121,2 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keldi. Kichik biznes sub’ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 113,1 foizga o‘sdi va 312902,9 mln. so‘mni (viloyat sanoat ishlab chiqarishining 29,5 (foizi), qishloq xo‘jalik mahsuloti 106,2 foizga o‘sib, 1054708,2 mln. so‘mni (qishloq xo‘jaligi yalpi mahsulotining 98,0 (foizi) tashkil qildi.Viloyat iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy xajmining 58,4 foizi, qurilish ishlarining 80,1 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to‘g‘ri keldi.