Click to listen highlighted text!
2015 yilning yanvar-sentyabr oylarida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulot (YAHM) ning nominal qiymati 3939,1 mlrd. so‘mda baholandi. YAHM ning real xajmining o‘sish sur’atlari o‘tgan yilga nisbatan 111,4 foizni tashkil qildi.


 

O‘lchov 
birligi


2015 yil 
yanvar-sentyabr

2014 yil 
yanvar- sentyabriga
nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so‘m

3939,1

111,4

Sanoat mahsuloti

mlrd. so‘m

1513,3

133,8


 2015-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (23 mb)

 
2015 yilning yanvar-dekabr oylarida chakana tovar aylanmasi  2 779 138,3 mln. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan nisba-tan 12,5 foizga  oshdi. 
Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 2015-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (23 mb)


 
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2016 yilning 1 yanvar  holatiga viloyatda      doimiy aholi soni 1747,0 ming kishini tashkil qilib, 2015 yilning shu davriga nisbatan 31,4 ming kishiga yoki 1,8 foizga ko‘paydi.  2015-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (23 mb)Yuk tashish. 2015 yilning yanvar-dekabr oylari maboynida barcha transport turlari tomonidan 51,8 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 7,2 foizga ko‘p. 
Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 1343,7 mln. tn-km.ni tashkil qildi va 6,8 foizga ko‘paydi. 


  2015-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (23 mb)


2015 yilning yanvar-dekabr oylarida viloyatning asosiy kapitalini ko‘paytirishga 1397841,3 mln. so‘m miqdorida investitsiyalar kiritildi va 2014 yil yanvar-dekabriga nisbatan 107,1 foizni tashkil qildi.  2015-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (23 mb)


2015 yilning yanvar-dekabr oylarida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish amaldagi narxlarda 2516971,2 mln. so‘mni va 2014 yilning shu davriga  nisbatan 105,9 foizni tashkil qildi.Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishning umumiy hajmida dehqonchilik mahsulotlari ishlab chikarish hajmi 1247411,3 mln. so‘mni (2014 yil yanvar-dekabriga nisbatan (105,6 foiz), chorvachilik mahsulotlari 1269559,9 mln. so‘mni (106,2 foiz) tashkil etdi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishning umumiy hajmida dehqonchilik mahsulotlarining ulushi 49,6 foizni, chorvachilik mahsulotlari 50,4 foizni tashkil qildi.


 2015-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (23 mb)


 2015 yilning yanvar-dekabr oylarida sanoat maxsuloti hajmi 2351684,1 mln. sum, yoki 2014 yilning yanvar-dekabrga nisbatan  121,9 foizni tash-kil etdi. Hisobot davrida 1504242,0 mln. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqari-lib, 2014 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 124,8 foizni tashkil etdi. Jumla-dan, 501216,7 mln. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari va 976747,0 mln. so‘mlik no-oziq-ovqat mollari (o‘tgan yilning shu davriga nisbatan mos ravishda foiz 123,2 va  125,9 foiz) ishlab chiqarildi. 2015 yil yanvar-dekabr oylarida sanoat tarmoqlari bo‘yicha sanoat mahsulo-ti hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:


 2015-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (23 mb)


 
 
2016 yil 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlarining soni 10737 tani tashkil qildi. Joriy yilda yalpi hududiy mahsulotning 74,1 foizi kichik biznes sub’ektlari tomonidan (2014 yilning shu davrida 73,9 foiz) Iqtisodiyotdagi jami ish bilan bandlarning 82,5 foizini (574,1 ming kishi) kichik tadbirkorlik sektorida band bo‘lganlar tashkil qildi. Kichik tadbirkorlikda band bo‘lganlarning 19,0 foizi (132,6 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keldi. Kichik biznes sub’ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 117,1 foizga o‘sdi va 829613,3 mln. so‘mni (viloyat sanoat ishlab chiqarishining 35,3 (foizi) tashkil qildi. Viloyat iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy xajmining 58,8 foizi, qurilish ishlarining 81,1 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to‘g‘ri keldi. Kichik biznes sub’ektlari yuk aylanmasi viloyat avtomobil transp


 

O‘lchov 
birligi


2015 yil 
yanvar-dekabr

2014 yil 
yanvar- dekabriga
nisbatan foiz 
hisobida

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so‘m

5692,6

110,1

Sanoat mahsuloti

mlrd. so‘m

2351,7

121,9