Click to listen highlighted text!

Tovarlar va xizmatlar bozori

Tovarlar va xizmatlar bozori

  2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb)
 
2016 yil yanvar-martda chakana tovar aylanmasi 675,2 mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 107,3 foizga o‘sdi.
Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:
 

 

mlrd. so‘m

 
2015 yil yanvar-martga nisbatan foiz hisobida
 

Yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

Jami

675231,3

107,3

100

shu jumladan mulkchilik shakllari bo‘yicha:
davlat mulki

44,6

107,7

0,01

nodavlat mulki

675186,7

107,3

99,99

undan fuqarolarning xususiy mulki

102,7

115,3

0,02

 
Yirik korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2016 yil  yanvar-martda 86,5 mlrd. so‘mni tashkil qilib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 62,1 foizni tashkil kildi.
Kichik tadbirkorlikning jami chakana savdo hajmi joriy yilning yanvar-mart oylarida 588,7 mlrd. so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 120,2 foizga oshgan.
 
 
2016 yil yanvar-martda chakana savdo aylanmasi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:
 

 

 

 

mlrd. so‘m

 
2015 yil 
yanvar-martga nisbatan foiz 
hisobida
 

Yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

Chakana tovar aylanmasi

675,2

107,3

100,0

shu jumladan:

 

 

 

yirik korxonalar

86,5

62,1

12,8

kichik tadbirkorlik

588,7

120,2

87,2

undan uyushmagan sektor(tashkil etilmagan savdo faoliyati)

70,6

103,4

10,5

 
Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 8,0 mlrd. so‘mga etdi yoki 2015 yil yanvar-martga nisbatan 118,8 foizga o‘sdi.
Chakana savdo (umumovqatlanish faoliyatini qo‘shgan holda) aholi jon boshiga nisbatan hisoblaganda 5,4 fozga oshdi va 385,9 ming so‘mni tashkil etdi (2015 yil yanvar - mart oyilarida 335,8 ming so‘mni tashkil etgan
2016 yil yanvar-martda bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha hajmi 579,4 mlrd. so‘mni tashkil qildi, shu jumladan qishloq joylarida 171,3 mlrd. so‘m yoki umumiy ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining 29,6 foizini tashkil qildi. 2015 yil yanvar-martga nisbatan o‘sish 114,7 foizni tashkil etdi.
Bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha taqsimlanishi 2016 yilning yanvar-martida quyidagicha ifodalanadi: 
 

 

mlrd. so‘m

2015 yil yanvar-martga nisbatan foiz hisobida
 

yakunga nisbatan foiz 
hisobida

Jami xizmatlar

579,4

114,7

100,0

Shu jumladan xizmat turlari bo‘yicha:

 

 

 

aloqa va axborotlashtirish xizmati

50,7

112,2

8,7

moliyaviy xizmatlar

67,3

130,5

11,6

transport xizmati

146,3

116,0

25,3

shu jumladan avtotransport xizmatlari

139,6

116,0

24,1

yashash va ovqatlanish xizmatlari

8,6

111,5

1,5

savdo xizmatlari

169,1

111,6

29,2

ko‘chmas mulk bilan bog‘liq bo‘lgan xizmatlar

22,5

111,9

3,9

ta’lim sohasidagi xizmatlar

23,4

107,3

4,0

sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

8,6

114,9

1,5

ijara va prokat xizmatlari

14,9

111,6

2,6

kompyuterlarni va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari

24,3

111,5

4,2

boshqa shaxsiy xizmatlar

26,1

111,9

4,5

me’morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar

3,4

110,6

0,6

boshqa turdagi xizmatlar

14,3

112,9

2,5

 
Xizmat ko‘rsatishda eng katta ulush moliyaviy (11,6 foiz), transport (25,3 foiz), va savdo (29,2 foiz) xizmatlariga to‘g‘ri keldi. 2016 yil yanvar-martida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari quyidagicha:
 

Добавить комментарий

Оставить комментарий