Click to listen highlighted text!

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

 2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb)
2016 yilning yanvar-martida ishlab chikarilgan (ko‘rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 242,3 mlrd. so‘mni yoki 2015 yilning shu davriga nisbatan    106,6 foizni, shu jumladan, Dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 2,2 mlrd. so‘mni (106,4 foiz), o‘rmonchilik xo‘jaliklarida 0,7 mlrd. so‘mni (112,3 foiz), Baliqchilik xo‘jaliklarida 5,9 mlrd. so‘mni (114,2 foiz) tashkil qildi.
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha taqsimlanishi quyidagicha ifodalanadi:
umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida
 

 
Hosil yig‘imi. 2016 yil yanvar-mart oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 857 tonna sabzavot (105,5 foizga ko‘p) etishtirildi. Chorvachilik. 2016 yilning 1 aprel holatiga o‘tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 109,2 foizga (jami 830,8 ming boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 105,6 foizga (322,5 ming bosh), qo‘y va echkilar 103,1 foizga (393,4 ming bosh), otlar 100,2 foizga (5329 bosh), parrandalar 107,4 foizga (4,8 mln. bosh) ko‘paydi. Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go‘sht, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o‘sishi asosan dehqon va fermer xo‘jaliklari hisobiga bo‘lib, go‘sht ishlab chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 96,7 foizni, sut ishlab chiqarishda 95,8 foizni, tuxum ishlab chiqarishda 53,6 foizni tashkil etdi. 2016 yil 1 aprel holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni quyidagicha: 
 
 

 

ming bosh

o‘sish sur’ati,
%

Yirik shoxli koramol

830,8

109,2

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

58,7

110,3

 
Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari
 

765,8

109,2

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

6,3

105,0

ulardan sigirlar

322,5

105,6

shu jumladan:Fermer xo‘jaliklari

21,6

108,5

 
Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari
 

299,1

105,3

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

1,8

112,5

Qo'y va echkilar

393,4

103,1

shu jumladan:Fermer xo‘jaliklari

29,1

106,2

 
Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari
 

362,9

102,8

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

1,4

100,0

Otlar

5,3

100,2

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

0,5

100,0

 
Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari
 

4,7

100,3

 

 

 

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,1

100,0

Parrandalar

4848,9

107,4

shu jumladan:Fermer xo‘jaliklari

1078,0

107,8

 
Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari
 

2925,0

116,4

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

845,9

84,6

 
 
Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklarida yirik shoxli qoramollarning ulushi 92,2 foizni, fermer xo‘jaliklarida esa 7,1 foizni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda92,7 va 6,7 foizni, qo‘y va echkilar92,2 va 7,4 foizni, otlar89,5 va 9,5 foizni, parrandalar60,3 va 22,2 foizni tashkil etdi. 2016 yilning yanvar-martda barcha toifadagi xo‘jaliklarda tirik vazn hisobida 32,4 ming tonna go‘sht (2015 yilning yanvar-martga nisbatan 6,2 foizga ko‘p ), 182,1 ming tonna sut (7,0 foizga ko‘p), 96,0 mln. dona tuxum (7,6 foizga ko‘p) ishlab chiqarildi.

2016 yil yanvar-mart oylarida ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlari quyidagicha:

 

 

miqdori

o‘sish sur’ati,

%

Go‘sht (tirik vaznda), ming tn.32,4106,2
shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

0,9

106,4

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

31,3

106,2

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,2

101,9

 

 

 

Sut, ming tn.182,1107,0
shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

7,1

107,2

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

174,5

107,0

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,5

107,5

Tuxum, mln. dona96,0107,6
shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

9,0

106,5

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

51,4

106,2

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

35,6

109,9

 
 
 

Fermer xo‘jaliklari. 2016 yilning yanvar-martida fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 9,6 mlrd. so‘mni yoki 2015 yilning tegishli davriga nisbatan 103,9 foizni tashkil qildi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmida fermer xo‘jaliklarining ulushi 6,8 foizni tashkil etdi.
2016 yilning 1 aprel holatiga fermer xo‘jaliklarida 58,7 ming bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 21,6 ming bosh sigir, 29,1 ming bosh qo‘y va echkilar, 505 bosh ot, 1078,0 ming bosh parrandalar mavjud.
2016 yil yanvar-mart holatiga fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy turdagi qishloq xo‘jalik mahsulotlari quyidagicha ifodalanadi:


yanvar-mart

 


2015 yil

2016 yil

2015 yanvar-martga nisbatan foiz hisobida

tonna

ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz

tonna

ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz

Sabzavot

106

13,1

115

13,4

108,5

Go‘sht, tirik vaznda

855

2,8

910

2,8

106,4

Sut

6621

3,9

7100

3,9

107,2

Tuxum, ming dona

8403

9,4

8950

9,3

106,5

 
Добавить комментарий

Оставить комментарий