Click to listen highlighted text!

Kichik tadbirkorlik (biznes)

Kichik tadbirkorlik (biznes)

 2015-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (23 mb)


 
 
2016 yil 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlarining soni 10737 tani tashkil qildi. Joriy yilda yalpi hududiy mahsulotning 74,1 foizi kichik biznes sub’ektlari tomonidan (2014 yilning shu davrida 73,9 foiz) Iqtisodiyotdagi jami ish bilan bandlarning 82,5 foizini (574,1 ming kishi) kichik tadbirkorlik sektorida band bo‘lganlar tashkil qildi. Kichik tadbirkorlikda band bo‘lganlarning 19,0 foizi (132,6 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keldi. Kichik biznes sub’ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 117,1 foizga o‘sdi va 829613,3 mln. so‘mni (viloyat sanoat ishlab chiqarishining 35,3 (foizi) tashkil qildi. Viloyat iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy xajmining 58,8 foizi, qurilish ishlarining 81,1 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to‘g‘ri keldi. Kichik biznes sub’ektlari yuk aylanmasi viloyat avtomobil transporti umumiy yuk aylanmasining 90,7 foizini, umumiy yo‘lovchi aylanmasining 93,3 foizini tashkil etdi. Savdo aylanmasi umumiy xajmining  81,7 foizi yoki 2270349,2 mln. so‘mi (o‘sish 114,1 foizni tashkil qildi) va aholiga pullik xizmat ko‘rsatish umumiy xajmining 52,1 foizi yoki 623937,1 mln. so‘mi (115,4 foizga o‘sgan) kichik tadbirkorlik sub’ektlari hissasiga to‘g‘ri keladi.
Iqtisodiyot tarmoqlarida yaratilgan mahsulot (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida, kichik tadbirkorlikning ulushining o‘zgarishi quyidagicha ifodalanadi:
 


Xususiy tadbirkorlik kichik biznesning asosiy qismini tashkil qiladi. 2015 yilning yanvar-dekabr kichik tadbirkorlikda yaratilgan mahsulot (ish, xizmatlar) umumiy hajmida xususiy tadbirkorlik (fuqarolar mulki) sub’ektlari mahsulotining ulushi quyidagicha ifodalanadi:
 


 

Xo‘jalik yurituvchi
kichik tadbirkorlik sub’ektlari
mahsuloti (ish, xizmat) xajmi, mln.so‘m

Kichik tadbirkorlik mahsuloti 
(ish, xizmat) 
ulushi, % hisobida

Sanoat

829613,3

35,3

Qurilish

928501,7

81,1

Chakana savdo

2 270349,2

81,7

Pullik xizmat

623937,1

52,1

Yuk tashish, mln. tn.

46,9

90,7

Yo‘lovchi tashish, mln. Kishi

393,5

93,3


Добавить комментарий

Оставить комментарий