Click to listen highlighted text!

Transport

Transport

 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb) 


Yuk tashish. 2015 yilning yanvar-mart oylari mobaynida barcha transport turlari tomonidan 7,4 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 2,5 foizga ko‘p. 
Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 168,3 mln. tn km.ni tashkil qildi va 7,4 foizga ko‘paydi. 
Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha quyidagicha ifodalanadi:

 

2015 y.
yanvar-mart

2014 yil 
yanvar-martiga nisbatan foiz 
xisobida

Tashilgan yuk, mln. tn

7,4

102,5

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

7,4

102,5

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

168,3

107,4

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

168,3

107,4

Avtomobil transportida 7,4  mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu 2014 yil-ning  yanvar-mart oylariga nisbatan 2,5 foizga ko‘paydi. Yuk aylanmasi 7,4 foizga ko‘paydi va 168,3 mln. tn-km.ni tashkil qildi. 
Xususiy yuk tashuvchilar avtomobil transportining yuk aylanmasi 2014 yil yanvar-mart oylari darajasidan 6,0 foizga ko‘paydi va  133,7 mln. tn-km. ni tash-kil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi  79,4  foizni tashkil etdi (2014 yil yanvar-mart oylarida 80,5 foiz).
Yo‘lovchi tashish. Joriy yilning yanvar-mart oylari mobaynida barcha transport turlari tomonidan  92,6  mln. kishi tashilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning ushbu davriga nisbatan 6,1  foizga ko‘paygan. Yo‘lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 9,1 foizga ko‘payib, 927,0 mln. yo‘lovchi-km.ni tashkil qildi. 


Transport turlari bo‘yicha yo‘lovchi tashish va yo‘lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi: 

2015 y.
yanvar-mart

2014 yil 
yanvar-martiga nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi

92,6

106,1

avtomobil transportida

92,4

106,1

shahar elektr transportida

0,2

95,3

Yo‘lovchi aylanmasi, 
mln. yo‘lovchi km

927,0

109,1

avtomobil transportida

920,7

109,2

shahar elektr transportida

6,3

95,3

Добавить комментарий

Оставить комментарий