Click to listen highlighted text!
2016 yilning yanvar-sentyabrda tashqi savdo aylanmasi 
176,9 mln. AQSh dollarini, jumladan 76,7 mln. AQSh dollarini -eksport operatsiyalari, 100,2 mln. AQSh dollarini-import operatsiyalari tashkil etdi. Tashqi savdo aylanmasining saldosi -23,5 mln. AQSh dollarini tashkil qildi.
 


2016yilning 1 oktyabr holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlarining soni 11050 tani tashkil qildi.
2016yil yanvar-sentyabrda yalpi hududiy mahsulotning 75,3 foizi (2015 yil yanvar-sentyabrda 75,2 foiz) kichik biznes sub’ektlari tomonidan ishlab chiqarildi.


Korxonalar va tashkilotlar yagona davlat registri ma’lumotlariga ko‘ra,
2016 yilning 1 oktyabr holatiga ro‘yxatga olingan yuridik shaxslar soni 13832 tani tashkil qilib, shundan 13345 tasi yoki 96,5 foizi faoliyat ko‘rsatmoqda.
 
Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ro‘yxatga olingan korxona va tashkilotlarning asosiy qismi savdo 3308 ta (23,9 foizi), sanoat 2016 (14,6 foizi), qurilish 1408 ta (10,2 foizi) va qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi 1045 ta (7,6 foizi) sohalariga to‘g‘ri keladi.


Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2016 yil yanvar-iyunda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 2716,3 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 
2015 yilning yanvar-iyunga nisbatan o‘sish sur’ati 3,2 foizga teng bo‘ldi.

2016 yil yanvar-iyun oylarida YaHM deflyator indeksi 107,1 foizni tashkil qildi.


 Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar

 

Mlrd. so‘m

2015 yil 
yanvar-sentyabrga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

4762,5

105,3


 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2017 yilning 1 yanvar holatiga viloyatda doimiy aholi soni 1776,8 ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 29961 kishiga yoki 1,7 foizga ko‘paydi.
Aholining tabiiy harakati 2016 yil yanvar-dekabr oylarida quyidagicha ifodalanadi: 


 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2016 йил январь-декабрьойларида чакана товар айланмаси 3321858,9 млн. сўмни ташкил этди ва ўтганйилнинг шу даврига нисбатан 112,6 фоизга ўсди.
Хўжалик юритувчи субъектларнинг мулкчилик шаклларибўйича чакана товар айланмаси қуйидагича ифодаланади: 

 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
Yuk tashish. 2016 yil yanvar-dekabr oylarida barcha transport turlari tomonidan 57,4 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan  9,2 foizga ko‘p.
Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 1446,5 mln.tn-km. ni tashkil qildi va 7,6 foizga ko‘paydi.
Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha quyidagicha ifodalanadi:


 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2016 yil yanvar-dekabr oylarida viloyatning asosiy kapitalini ko‘paytirishga 1451,4 mlrd. so‘m miqdorida investitsiyalar kiritildi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 98,5 foizni tashkil qildi.
Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning taqsimlanishi quyida keltirilgan: 


 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2016 yilning yanvar-dekabrida ishlab chikarilgan (ko‘rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 3034,0 mlrd. so‘mni yoki 2015 yilning shu davriga nisbatan 
108,6 foizni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 40,0 mlrd. so‘mni (108,6 foiz), o‘rmonchilik xo‘jaliklarida 5,1 mlrd. so‘mni (101,9 foiz), baliqchilik xo‘jaliklarida 38,4 mlrd. so‘mni (120,5 foiz) tashkil qildi.