Click to listen highlighted text!
 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2016 yil yanvar-dekabrda sanoat mahsuloti hajmi 2791,3 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 94,7 foizni tashkil etdi.
Hisobot davrida 1698,7 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2015 yil yanvar-dekabrga nisbatan 96,6 foizni tashkil etdi. Jumladan, 730,7 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, aroq-vino mahsulotlari va pivo, 968,0 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (2015 yil yanvar-dekabrga nisbatan mos ravishda 105,1 foiz va 90,7 foiz) ishlab 


 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2016 yilning yanvar-dekabrda tashqi savdo aylanmasi 264,9 mln. AQShdollarini, jumladan 157,8 mln. AQSh dollarini - eksport operatsiyalari, 127,9mln. AQSh dollarini - import operatsiyalari tashkil etdi. Tashqi savdoaylanmasining saldosi 26,5 mln. AQSh dollarini tashkil qildi.


 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2017 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik  (biznes) sub’ektlarining soni 10819 tani tashkil qildi.
2016 yil yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulotning 74,2 foizi (2015 yil yanvar-dekabrda 74,1 foiz) kichik biznes sub’ektlari tomonidan ishlab chiqarildi.
2016 yilning yanvar-dekabrda kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlari tomonidan:
 - 589,5 ming nafar kishining bandligi ta’minlandi (jami iqtisodiyotda band bo‘lganlarning 82,6 foizi), shu jumladan band bo‘lganlarning 459,8 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 129,7 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keldi; 

 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri ma’lumotlariga ko‘ra, 2017 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan yuridik shaxslar soni (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) 13867 taga etdi, shundan faoliyat ko‘rsatayotganlar soni 13342 tani yoki jami ro‘yxatga olingan yuridik shaxslarning 96,2 foizini tashkil qildi.
Ro‘yxatga olingan korxonalar va tashkilotlarning asosiy qismi savdo (jami ro‘yxatga olingan yuridik shaxslarning 23,8 foizi), sanoat (14,8 foizi), qurilish (10,2 foizi), qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi (7,5 foizi) sohalariga to‘g‘ri keladi.


Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2016 yil yanvar-dekabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YAHM) hajmi 7093,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 
2015 yilning yanvar-dekabrga nisbatan o‘sish sur’ati 6,4 foizga teng bo‘ldi.
2016 yil yanvar-dekabr oylarida YaHM deflyator indeksi 106,4 foizni tashkil qildi.
 Yanvar-dekabr oylarida viloyat yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi: 

 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)


Mlrd. so‘m

2015 yil 
yanvar-dekabrga nisbatan foiz hisobida
Yalpi hududiy mahsulot

7093,8

106,4


 2017-йил 1-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (620кб, PDF)

Юк ташиш. 2017 йил январь-март ойларида барча транспорт турлари томонидан 8,0 млн. тонна юк ташилган бўлиб, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 9,7 фоизга кўп.
Юк айланмаси барча транспорт турлари томонидан 184,9 млн.тн-км. ни ташкил қилди ва 8,0 фоизга кўпайди.


 2017-йил 1-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (620кб, PDF)

Дастлабки маълумотларга кўра, 2017 йилнинг 1 апрел ҳолатига вилоятда доимий аҳоли сони 1781,9 минг кишини ташкил қилди ва йил бошидан 5197 кишига ёки 0,3 фоизга кўпайди.
 


 2017-йил 1-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (620кб, PDF)
2017 йил январь-мартда чакана товар айланмаси 825302,5 млн. сўмни ташкил этди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 111,7 фоизга ўсди.
Хўжалик юритувчи субъектларнинг мулкчилик шакллари бўйича чакана товар айланмаси қуйидагича ифодаланади:


 2017-йил 1-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (620кб, PDF)

2017 йил январь-мартда вилоятнинг асосий капиталини кўпайтиришга 
260,5 млрд. сўм миқдорида инвестициялар киритилди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш суръати 111,2 фоизни ташкил қилди.