Click to listen highlighted text!
 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 

Viloyatning tashqi savdo aylanmasi 2015 yilning yanvar-iyun oylari mobaynida 117599,2 ming AQSh dollarini yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 74,9 foizni, shu jumladan MDH mamlakatlari bo‘yicha 33832,8 ming AQSh dollari-ni (38,6 foiz), boshqa xorij mamlakatlari bo‘yicha 83766,4 ming AQSh dollarini  (121,0 foiz) tashkil qildi. Umumiy  eksport hajmi 69726,3 ming AQSh dollarini, import 47873,0 ming AQSh dollarini tashkil qildi.


 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 
2015 yil 1 iyul holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlarining soni 10917 tani tashkil qildi. Joriy yilda yalpi xududiy mahsulotning 61,3 foizi kichik biznes sub’ektlari tomonidan (2014 yilning shu davrida 60,0 foiz)Iqtisodiyotdagi jami ish bilan bandlarning 81,6 foizini (569,3 ming kishi) kichik tadbirkorlik sektorida band bo‘lganlar tashkil qildi. Kichik tadbirkorlikda band bo‘lganlarning 17,4 foizi (121,2 ming kishi) kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keldi. Kichik biznes sub’ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 113,1 foizga o‘sdi va 312902,9 mln. so‘mni (viloyat sanoat ishlab chiqarishining 29,5 (foizi), qishloq xo‘jalik mahsuloti 106,2 foizga o‘sib, 1054708,2 mln. so‘mni (qishloq xo‘jaligi yalpi mahsulotining 98,0 (foizi) tashkil qildi.Viloyat iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy xajmining 58,4 foizi, qurilish ishlarining 80,1 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to‘g‘ri keldi. 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 

2015 yilning yanvar-iyun oylarida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulot (YAHM) ning nominal qiymati 2276,2 mlrd. so‘mda baholandi. YAHM ning real xajmining o‘sish sur’atlari o‘tgan yilga nisbatan 111,1 foizni tashkil qildi. 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 


 

O‘lchov 
birligi

2015 yil 
yanvar-iyun

2014 yil 
yanvar- iyuniga
nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so‘m

2276,2

111,1

 2015-yil 3-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (804 kb)


2015 yilning yanvar-sentyabr oylarida chakana tovar aylanmasi 2 023 480,9 mln. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan nisbatan 13,2 foizga oshdi.  2015-yil 3-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (804 kb)


Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2015 yilning 1 oktyabr  holatiga viloyatda doimiy aholi soni 1736,9  ming kishini tashkil qilib, 2014 yilning shu davriga nisbatan 31,9 ming kishiga yoki 1,8 foizga ko‘paydi. 2015-yil 3-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (804 kb)


Yuk tashish. 2015 yilning yanvar-sentyabr oylari maboynida barcha transport turlari tomonidan 35,7 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 6,0 foizga ko‘p. 
Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 944,3 mln. tn-km.ni tashkil qildi va 7,3 foizga ko‘paydi. 2015-yil 3-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (804 kb)


2015 yilning yanvar-sentyabr oylarida viloyatning asosiy kapitalini ko‘paytirishga 1027892,4 mln. so‘m miqdorida investitsiyalar kiritildi va 2014 yil yanvar-sentyabriga nisbatan 99,0 foizni tashkil qildi. 
Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning taqsimlanishi quyida keltirilgan: 2015-yil 3-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (804 kb)


2015 yilning yanvar-sentyabr oylarida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish amaldagi narxlarda 1943167,6 mln. so‘mni va 2014 yilning shu davriga nisbatan 106,4 foizni tashkil qildi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishning umumiy hajmida dehqonchilik mahsulotlari ishlab chikarish hajmi 776199,6 mln. so‘mni (2014 yil yanvar-sentyabriga nisbatan 103,9 foiz), chorvachilik mahsulotlari 1166968,0 mln. so‘mni (108,2 foiz) tashkil etdi.  


 2015-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (23 mb)


 2015 yilning yanvar-dekabr oylarida sanoat maxsuloti hajmi 2351684,1 mln. sum, yoki 2014 yilning yanvar-dekabrga nisbatan  121,9 foizni tash-kil etdi. Hisobot davrida 1504242,0 mln. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqari-lib, 2014 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 124,8 foizni tashkil etdi. Jumla-dan, 501216,7 mln. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari va 976747,0 mln. so‘mlik no-oziq-ovqat mollari (o‘tgan yilning shu davriga nisbatan mos ravishda foiz 123,2 va  125,9 foiz) ishlab chiqarildi.