Click to listen highlighted text!
 2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb) 

Hisobot davrida 268,7 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2015 yil yanvar-martga nisbatan 65,2 foizni tashkil etdi. Jumladan, 137,4 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari,126,9 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (2015 yil yanvar-martga nisbatan mos ravishda 113,2 foiz va 44,8 foiz) ishlab chiqarildi.


  2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb) 
 
2016 yilning yanvar-martida tashqi savdo aylanmasi 47,1 mln. AQSh dollarini, jumladan 17,8 mln. AQSh dollarini –eksport operatsiyalari, 29,3 mln. AQSh dollarini–import operatsiyalari tashkil etdi. Tashqi savdo aylanmasining saldosi – mln. AQSh dollarini tashkil qildi.
 


  2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb) 
2016yilning 1 aprel holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik(biznes) sub’ektlarining soni 10626 tani tashkil qildi.
2016yil yanvar-martda yalpi hududiy mahsulotning 61,0 foizi (2015 yil yanvar-martda 60,2 foiz) kichik biznes sub’ektlari tomonidan ishlab chiqarildi. 2016 yilning yanvar-martida kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlari tomonidan:
-582,5 ming nafar kishining bandligi ta’minlandi (jami iqtisodiyotda band bo‘lganlarning 81,7 foizi), shu jumladan band bo‘lganlarning 463,3 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 119,2 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keldi;


Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2016 yil yanvar-martida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 1144,3 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2015 yilning yanvar-martiga nisbatan o‘sish sur’ati 1,2 foizga teng bo‘ldi. 2016 yil yanvar-mart oylarida YaHM deflyator indeksi 108,4 foizni tashkil qildi. Yanvar-mart oylarida viloyat yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb) 

 

Mlrd. so‘m

2015 yil 
yanvar-martiga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

1144,3

101,2

Sanoat mahsuloti

537,3

82,0


2016 yil yanvar-iyunda chakana tovar aylanmasi 1493,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 111,1 foizga o‘sdi.

Yuk tashish.2016 yil yanvar-iyunda barcha transport turlari tomonidan 20,6 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 
8,0 foizga ko‘p.

2016 yil yanvar-iyunda viloyatning asosiy kapitalini ko‘paytirishga 
706,4 mlrd. so‘m miqdorida investitsiyalar kiritildi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 106,4 foizni tashkil qildi.

2016 yilning yanvar-iyunda ishlab chikarilgan (ko‘rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 1224,6 mlrd. so‘mni yoki 2015 yilning shu davriga nisbatan 
107,1 foizni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 16,1 mlrd. so‘mni (107,0 foiz), o‘rmonchilik xo‘jaliklarida 2,1 mlrd. so‘mni (103,0 foiz), baliqchilik xo‘jaliklarida 15,2 mlrd. so‘mni (118,4 foiz) tashkil qildi.

2016 yil yanvar-iyunda sanoat mahsuloti hajmi 1086,6 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 82,0 foizni tashkil etdi.
Hisobot davrida 594,9 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2015 yil yanvar-iyunga nisbatan 67,8 foizni tashkil etdi. Jumladan, 293,9mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, aroq-vino mahsulotlari va pivo, 301,0 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (2015 yil yanvar-iyunga nisbatan mos ravishda
110,4 foiz va 49,3 foiz) ishlab chiqarildi.