Click to listen highlighted text!

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

2015 yilning yanvar-sentyabr oylarida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulot (YAHM) ning nominal qiymati 3939,1 mlrd. so‘mda baholandi. YAHM ning real xajmining o‘sish sur’atlari o‘tgan yilga nisbatan 111,4 foizni tashkil qildi.

YAHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha tarkibi: umumiy xajmga nisbatan foiz hisobida


YAHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha tarkibi yanvar- sentyabr oylarida quyidagicha ifodalanadi:

 

Yakunga nisbatan foiz hisobida

2014 yil 
yanvar -sentyabrga 
nisbatan foiz hisobida

2014 yil 
yanvar-sentyabr

2015 yil 
yanvar- sentyabr

Jami100,0100,0111,4
shu jumladan:   
sanoat11,513,8130,9
qishloq xo‘jaligi30,128,1106,4
qurilish11,110,9109,9
transport va aloqa11,711,4108,2
savdo va umumiy ovqatlanish8,78,4110,6
boshqalar21,721,8110,0
Mahsulotlar va eksport-import operatsiyalariga sof soliqlar5,25,6115,8
YAHM ishlab chiqarish umumiy xajmining 75,2 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to‘g‘ri keldi. Bu ko‘rsatkich 2014 yilning shu davrida 75,2 foizni tashkil etgan.Добавить комментарий

Оставить комментарий