Click to listen highlighted text!

Tashqi iqtisodiy aloqalar

Tashqi iqtisodiy aloqalar

 2015-yil 3-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (804 kb)


Viloyatning tashqi savdo aylanmasi 2015 yilning yanvar-sentyabr oylari maboynida 159514,0 ming AQSH dollarini yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 72,5 foizni, shu jumladan MDH mamlakatlari bo‘yicha 53413,5 ming AQSH dollarini (46,7 foiz), boshqa xorij mamlakatlari bo‘yicha 106100,6 ming AQSh dollarini (100,6 foiz) tashkil qildi. Umumiy  eksport hajmi 93421,5 ming AQSH dollarini, import 66092,5 ming AQSH dollarini tashkil qildi. Viloyatning tashqi savdo aylanmasi quyidagi ko‘rsatkichlar bilan ifodalanadi:(ming. AQSH dollari)

 

yanvar-sentyabr

2014 yil 
yanvar-sentyabrga nisbatan foiz 
hisobida

2014y.

2015y.

 

 

 

 

Tashqi savdo aylanmasi

219869,6

159514,0

72,5

shu jumladan:

 

 

 

MDH mamlakatlari

114446,5

53413,5

46,7

Boshqa xorij mamlakatlari

105423,1

106100,6

100,6

Eksport

107840,8

93421,5

86,6

shu jumladan:

 

 

 

MDH mamlakatlari

72624,1

40617,7

55,9

Boshqa xorij mamlakatlari

35216,6

52803,8

149,9

 

 

 

 

Import

112028,8

66092,5

59,0

shu jumladan:

 

 

 

MDH mamlakatlari

41822,4

12795,8

30,6

Boshqa xorij mamlakatlari

70206,5

53296,8

75,9

Tashqi savdo aylanmasida MDH va boshqa xorij mamlakatlarining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

Eksport va import hajmi va tarkibidagi o‘zgarishlar dinamikasi Eksport va importning umumiy hajmidagi 
ulushi, foiz hisobida
Hajmidagi o‘zgarish, foiz hisobida
2014y 
yanvar-sentyabr
2015y 
yanvar-sentyabr
2014 yil 
yanvar-sentyabrga 
nisbatan foiz hisobida
    

Eksport tarkibi

100

100

86,6

paxta tolasi

58,2

41,5

61,7

oziq-ovqat mahsulotlari

1,7

3,5

176,0

shundan iste’mol 
mahsulotlari

1,1

3,2

2,6 marta

kimyo va undan tayyorlangan 
mahsulotlar

0,6

0,5

75,2

energiya manbalari va neft mahsulotlari

-

0,1

-

qora va rangli metallar

-

0,04

-

mashina va uskunalar

0,04

0,04

70,7

xizmatlar

37,4

44,7

103,6

boshqalar

2,1

9,7

4,0 marta

Import tarkibi

100

100

59,0

oziq-ovqat mahsulotlari

1,5

3,2

129,5

shundan ishlab chiqarishga mo‘ljallanmagan iste’mol mahsulotlari

0,2

0,6

177,0

kimyo va undan tayyorlangan 
mahsulotlar

16,1

13,6

50,0

energiya manbalari va neft mahsulotlari

0,2

0,1

25,9

qora va rangli metallar

1,1

1,8

91,7

mashina va uskunalar

53,8

66,9

73,4

xizmatlar

3,9

6,9

102,7

boshqalar

23,5

7,6

19,1

Tashqi savdo aylanmasining qit’alar bo‘yicha tarkibi

Viloyatning tashqi savdo aylanmasida katta ulushga ega bo‘lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi: 

Viloyatning tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida

2014 yil 
yanvar-sentyabriga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Ukraina

1,4

6,3

Xitoy

22,4

122,5

Eron

13,2

2,3 marta

Turkiya

3,6

48,8

Rossiya

8,7

31,2

Koreya respublikasi

2,7

78,9

Litva

3,5

3,2 marta

Italiya

4,6

193,1

Gruziya

4,8

130,1

Hisobot davrida viloyat jahonning 50 mamlakati bilan tashqi savdo operatsiyalarini amalga oshirdi va 8 mamlakat bilan ijobiy saldoga ega bo‘ldi. 
2015 yil yanvar-sentyabr oylarida MDH va boshqa xorij davlatlari bilan amalga oshirilgan tashqi savdo tarkibi quyidagicha ifodalanadi:Eksport


                            MDX                                           Boshqa xorij davlatlariДобавить комментарий

Оставить комментарий