Click to listen highlighted text!
   2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb) 
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2015 yilning 1 aprel holatiga viloyatda doimiy  aholi soni 1721,1 ming kishini tashkil qilib, 2014 yilning shu davriga nisbatan 32,0 ming kishiga yoki 1,8 foizga ko‘paydi. Aholining tabiiy harakati 2015 yilning yanvar-mart oylarida quyidagicha ifodalanadi:


 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb) 


Yuk tashish. 2015 yilning yanvar-mart oylari mobaynida barcha transport turlari tomonidan 7,4 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 2,5 foizga ko‘p. 
Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 168,3 mln. tn km.ni tashkil qildi va 7,4 foizga ko‘paydi. 
Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha quyidagicha ifodalanadi:


 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb) 


2015 yilning yanvar-mart oylarida viloyatning asosiy kapitalini ko‘paytirishga 166008,8 mln. so‘m miqdorida investitsiyalar kiritildi va 2014 yil yanvar-martiga nisbatan 67,4 foizni tashkil qildi. 
Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning taqsimlanishi quyida keltirilgan:


 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb) 


2015 yilning yanvar-mart oylarida sanoat maxsuloti hajmi 533080,2 mln. sum, yoki 2014 yilning yanvar-martga nisbatan  135,7 foizni tashkil etdi. 
Hisobot davrida 310916,1 mln. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2014 yilning yanvar-martga nisbatan 159,8 foizni tashkil etdi. Jumladan, 81463,1 mln. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari va 222330,1 mln. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (o‘tgan yilning shu davriga nisbatan mos ravishda foiz 117,8 va 186,4 foiz) ishlab chiqarildi. 
2015 yil yanvar-mart oylarida sanoat tarmoqlari bo‘yicha sanoat mahsuloti hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:


 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb) 


Viloyatning tashqi savdo aylanmasi 2015 yilning yanvar-mart oylari maboynida 85370,7 ming AQSH dollarini yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 102,2 foizni, shu jumladan MDH mamlakatlari bo‘yicha 21928,3 ming AQSH dollarini (38,1 foiz), boshqa xorij mamlakatlari bo‘yicha 63442,4 ming AQSh dollarini (2,4 marta) tashkil qildi. Umumiy  eksport hajmi 47250,8 ming AQSH dollarini, import 38119,9 ming AQSh dollarini tashkil qildi. 


 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb) 


    2015 yil 1 aprel holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik 
(biznes) sub’ektlarining soni 10668 tani tashkil qildi. Joriy yilda yalpi 
xududiy mahsulotning 60,2 foizi kichik biznes sub’ektlari tomonidan 
(2014 yilning shu davrida 60,1 foiz)
Iqtisodiyotdagi jami ish bilan bandlarning 80,9 foizini (564,3 ming kishi) kichik tadbirkorlik sektorida band bo‘lganlar tashkil qildi. Kichik 


 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb) 


2015 yilning yanvar-mart oylarida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulot (YAHM)ning nominal qiymati 916,5 mlrd. so‘mda baholandi. YAHM ning real xajmining o‘sish sur’atlari o‘tgan yilga nisbatan 115,2 foizni tashkil qildi. YAHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha tarkibi:
 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (585 kb) 

 

O‘lchov 
birligi

2015 yil 
yanvar-mart

2014 yil 
yanvar-martiga
nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so‘m

916,5

115,2

Sanoat mahsuloti

mlrd. so‘m

533,1

135,7