Click to listen highlighted text!

Tashqi iqtisodiy aloqalar

Tashqi iqtisodiy aloqalar 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 

Viloyatning tashqi savdo aylanmasi 2015 yilning yanvar-iyun oylari mobaynida 117599,2 ming AQSh dollarini yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 74,9 foizni, shu jumladan MDH mamlakatlari bo‘yicha 33832,8 ming AQSh dollari-ni (38,6 foiz), boshqa xorij mamlakatlari bo‘yicha 83766,4 ming AQSh dollarini  (121,0 foiz) tashkil qildi. Umumiy  eksport hajmi 69726,3 ming AQSh dollarini, import 47873,0 ming AQSh dollarini tashkil qildi. Viloyatning tashqi savdo aylanmasi quyidagi ko‘rsatkichlar bilan ifodalanadi:


(ming. AQSh dollari)

 

yanvar-iyun

2014 yil 
yanvar-iyuniga nisbatan foiz 
hisobida

2014y.

2015y.

Tashqi savdo aylanmasi

156991,5

117599,2

74,9

shu jumladan:

 

 

 

MDH mamlakatlari

87750,1

33832,8

38,6

Boshqa xorij mamlakatlari

69241,4

83766,4

121,0

Eksport

86657,2

69726,3

80,5

shu jumladan:

 

 

 

MDH mamlakatlari

58865,1

24277,6

41,2

Boshqa xorij mamlakatlari

27792,1

45448,7

163,5

 

 

 

 

Import

70334,3

47873,0

68,1

shu jumladan:

 

 

 

MDH mamlakatlari

28885,0

9555,2

33,1

Boshqa xorij mamlakatlari

41449,3

38317,7

92,4

Tashqi savdo aylanmasida MDH va boshqa xorij mamlakatlarining ulushi quyidagicha ifodalanadi:Eksport va import hajmi va tarkibidagi o‘zgarishlar 
dinamikasi Eksport va importning umumiy hajmidagi 
ulushi, foiz hisobida
Hajmidagi o‘zgarish, foiz hisobida
2014y 
yanvar-iyun
2015y 
yanvar-iyun
2014 yil 
yanvar-iyuniga 
nisbatan foiz hisobida
    

Eksport tarkibi

100,0

100,0

80,5

paxta tolasi

68,0

52,6

62,2

oziq-ovqat mahsulotlari

0,7

3,1

3,6 marta

shundan iste’mol 
mahsulotlari

0,4

2,8

5,7 marta

kimyo va undan tayyorlangan 
mahsulotlar

0,7

0,6

64,2

energiya manbalari va neft mahsulotlari

0,0

0,0

-

qora va rangli metallar

0,0

0,0

-

mashina va uskunalar

0,0

0,0

50,7

xizmatlar

28,9

37,1

103,2

boshqalar

1,7

6,6

3,4 marta

Import tarkibi

100,0

100,0

68,1

oziq-ovqat mahsulotlari

1,5

3,4

158,5

shundan ishlab chiqarishga mo‘ljallanmagan iste’mol mahsulotlari

0,3

0,5

110,3

kimyo va undan tayyorlangan 
mahsulotlar

18,6

12,9

47,1

energiya manbalari va neft mahsulotlari

0,0

0,0

6,6 marta

qora va rangli metallar

1,2

1,8

104,6

mashina va uskunalar

49,5

68,4

94,1

xizmatlar

4,1

6,8

113,1

boshqalar

25,1

6,7

18,1


Tashqi savdo aylanmasining qit’alar bo‘yicha tarkibi
umumiy hajmga nisbatan foiz hisobidaViloyatning tashqi savdo aylanmasida katta ulushga ega bo‘lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi:

 

Viloyatning tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida

2014 yil 
yanvar-iyuniga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Ukraina

1,5

5,3

Xitoy

26,9

152,5

Eron

17,5

2,7 marta

Turkiya

2,0

23,9

Rossiya

6,9

25,7

Respublika koreya

2,0

55,3

Litva

4,8

3,8 marta

Italiya

2,2

96,9

Gruziya

6,5

129,5

Hisobot davrida viloyat jahonning 47 mamlakati bilan tashqi savdo operatsiyalarini amalga oshirdi va 5 mamlakat bilan ijobiy saldoga ega bo‘ldi. 
2015 yil yanvar-iyun oylarida MDH va boshqa xorij davlatlari bilan amalga oshirilgan tashqi savdo tarkibi quyidagicha ifodalanadi:


Добавить комментарий

Оставить комментарий