Click to listen highlighted text!

Transport

Transport

Yuk tashish. 2016 yil yanvar-sentyabrda barcha transport turlari tomonidan 
38,7 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 
6,8 foizga ko‘p.
Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 977,5 mln.tn-km. ni tashkil qildi va 4,6 foizga ko‘paydi.
Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha quyidagicha ifodalanadi:
 

2016 yil
yanvar-sentyabr

2015 yil
yanvar-sentyabrga nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

Tashilgan yuk, mln. tn

38,7

106,8

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

38,7

106,8

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

977,5

104,6

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

977,5

104,6

 
Yakka tartibdagi tadbirkorlarning avtomobil transportining yuk aylanmasi 2015 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 106,6 foizga ko‘paydi va 977,5 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 84,7 foizni tashkil etdi (2015 yil yanvar-sentyabrda 83,1 foiz).
Yo‘lovchi tashish. 2016 yil yanvar-sentyabrda barcha transport turlari tomonidan 324,2 mln. kishi tashilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 4,1 foizga ko‘paygan. Yo‘lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 5,4 foizga ko‘payib, 3469,4 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi.
Transport turlari bo‘yicha yo‘lovchi tashish va yo‘lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

2016 yil
yanvar-sentyabr

2015 yil 
yanvar-sentyabrga nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi

324,1

104,1

shu jumladan, avtomobil transportida

323,5

104,1

Yo‘lovchi aylanmasi, mln. yo‘lovchi-km

3469,4

105,4

shu jumladan, avtomobil transportida

3451,8

105,4

 
Xususiy yo‘lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yo‘lovchi aylanmasi 2015 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 105,4 foizga ko‘paydi va 3469,4 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo‘lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yo‘lovchi tashuvchilarning ulushi84,5 foizni tashkil etdi (2015 yil yanvar-sentyabrda
83,5 foiz).Добавить комментарий

Оставить комментарий