Click to listen highlighted text!

Саноат

Саноат


 2018-йил 1-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (2.2мб, PDF)

2018 йил январь-март ойларида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 1273,9 млрд.сўмни ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш суръати 120,2 фоизни ташкил этди. 
Ҳисобот даврида 742,9 млрд. сўмлик халқ истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиб, 2017 йил январь-март ойлрига нисбатан 125,1 фоизни ташкил этди.  
Жумладан, 199,5 млрд. сўмлик озиқ-овқат маҳсулотлари, 534,8 млрд. сўмлик ноозиқ-овқат моллари (2017 йил январь-март ойларига нисбатан мос равишда 108,2 фоиз ва 133,4 фоиз) ишлаб чиқарилди. 
Тармоқлараро саноат кооперациясини ривожлантириш, тайёр маҳсулотлар, бутловчи қисмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастурини амалга ошириш доирасида тадбиркорлик субъектлари томонидан 2018 йилнинг январь-март ойларида 4,8 млрд. сўмлик маҳаллийлаштирилган маҳсулот ишлаб чиқарилди. 
2018 йил январь-мартда иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат маҳсулотини ишлаб чиқариш


млрд. сўм

ўсиш суръати, фоиз ҳисобида 
Иқтисодий фаолиятнинг алоҳида турлари бўйича саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 
1273,9 
120,2 
Тоғ- кон саноати ва очиқ конларни ишлаш 
0,1 
107,8 
улардан: 


Тоғ- кон саноатига боғлиқ бошқа фаолият 
0,1 
107,8 
Қайта ишлаш саноати 
1200,8 
119,6 
ундан: 


Озиқ- овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 
234,0 
101,3 
Ичимликлар тамаки маҳсулотлари ишлаб чиқариш 
36,9 
127,3 
Тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш 
324,7 
104,8 
Кийим ишлаб чиқариш 
19,6 
96,3 
Тери ва унга тегишли маҳсулотлар ишлаб чиқариш 
1,2 
102,7 
Ёғоч ва пўкак буюмлар, поҳол ва тўқиш учун    материаллардан буюмлари,  ишлаб чикариш 
1,0 
107,5 
Қоғоз ва қоғоз маҳсулотларини ишлаб чиқариш 
2,8 
105,2 
Ёзилган материалларни нашр қилиш ва акс эттириш 
0,2 
107,7 
Нефтни қайта ишлаш маҳсулотлари ишлаб чиқариш 
0,0 
0,0 
Кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш 
2,3 
105,0 
Асосий фармацевтика маҳсулотлари ва препаратлари ишлаб чиқариш 
1,1 
102,8 
Резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш 
4,9 
115,8 
Бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш 
36,6 
108,5 
Металлургия саноати 
1,7 
107,2 
Машина ва ускуналардна ташқари тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш  
28,0 
132,8 
Компьютер ва электрон оптикали маҳсулотлар ишлаб чиқариш 
0,2 
107,7 
Электр ускуналар ишлаб  чиқариш   
4,6 
106,4 
Бошқа тоифаларга киритилмаган машина ва ускуналар ишлаб чиқариш 
24,3 
107,6 
Автотранспорт воситалари, трейлерлар ва ярим прицеплар ишлаб чиқариш 
444,5 
153,9 
Мебель ишлаб  чиқариш   
4,9 
109,3 
Бошқа тайёр буюмлар ишлаб  чиқариш   
23,8 
93,4 
Машина ва ускуналарни таъмирлаш ва ўрнатиш ҳамда тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш 
3,6 
94,1 
Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш 
64,9 
127,3 
Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш  
8,2 
164,4 
Истеъмол товарларини ишлаб чиқариш 
742,9 
125,1 
шу жумладан: 


озиқ-овқат товарлари 
199,5 
108,2 
ноозиқ-овқат товарлари 
534,8 
133,4 
 
Добавить комментарий

Оставить комментарий