Click to listen highlighted text!

Саноат

Саноат


 2017-йил 4-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (2.4мб, PDF)

2017 йил январь-декабрь ойларида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 3828,0 млрд.сўмни ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш суръати 115,5 фоизни ташкил этди.
Ҳисобот даврида 2291,7 млрд. сўмлик халқ истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиб, 2016 йил январь-декабрь ойларига нисбатан 108,6 фоизни ташкил этди.
Жумладан, 827,1 млрд. сўмлик озиқ-овқат маҳсулотлари, 1425,7 млрд. сўмлик ноозиқ-овқат моллари (2016 йил январь-декабрь ойларига нисбатан мос равишда 117,4 фоиз ва 104,2 фоиз) ишлаб чиқарилди.
Тармоқлараро саноат кооперациясини ривожлантириш, тайёр маҳсулотлар, бутловчи қисмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастурини амалга ошириш доирасида тадбиркорлик субъектлари томонидан 2017 йилнинг январь-декабрь ойларида 18,8 млрд. сўмлик маҳаллийлаштирилган маҳсулот ишлаб чиқарилди.
 
Иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат 
маҳсулотларини ишлаб чиқариш таркиби январь-декабрь ҳолатига

(жами саноат махсулотлари ишлаб чиқариш хажмига нисбатан фоизда)
 
 
 
 
 
2017 йил январь-декабрда иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат маҳсулотини ишлаб чиқариш
 
 

млрд. сўм

ўсиш суръати, фоиз ҳисобида
Иқтисодий фаолиятнинг алоҳида турлари бўйича саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми3828,0115,5
Тоғ- кон саноати ва очиқ конларни ишлаш0,2110,4
улардан:  
Тоғ- кон саноатига боғлиқ бошқа фаолият0,2110,4
Қайта ишлаш саноати3539,1115,8
ундан:  
Озиқ- овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш879,7101,8
Ичимликлар тамаки маҳсулотлари ишлаб чиқариш180,7143,1
Тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш825,6105,5
Кийим ишлаб чиқариш69,0500,3
Тери ва унга тегишли маҳсулотлар ишлаб чиқариш5,5110,9
Ёғоч ва пўкак буюмлар, поҳол ва тўқиш учун    материаллардан буюмлари,  ишлаб чикариш3,3117,0
Қоғоз ва қоғоз маҳсулотларини ишлаб чиқариш12,4113,0
Ёзилган материалларни нашр қилиш ва акс эттириш0,6118,5
Нефтни қайта ишлаш маҳсулотлари ишлаб чиқариш0,02110,6
Кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш7,9110,3
Асосий фармацевтика маҳсулотлари ва препаратлари ишлаб чиқариш4,1107,7
Резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш15,8114,7
Бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш140,4110,2
Металлургия саноати5,6115,7
Машина ва ускуналардна ташқари тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш80,4125,7
Компьютер ва электрон оптикали маҳсулотлар ишлаб чиқариш0,6103,8
Электр ускуналар ишлаб  чиқариш 19,8105,7
Бошқа тоифаларга киритилмаган машина ва ускуналар ишлаб чиқариш91,9101,6
Автотранспорт воситалари, трейлерлар ва ярим прицеплар ишлаб чиқариш1023,2146,5
Мебель ишлаб  чиқариш 17,4112,3
Бошқа тайёр буюмлар ишлаб  чиқариш 136,7102,7
Машина ва ускуналарни таъмирлаш ва ўрнатиш ҳамда тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш18,4103,9
Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш260,1112,2
 Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш28,6116,0
Истеъмол товарларини ишлаб чиқариш2291,7108,6
шу жумладан:  
озиқ-овқат товарлари827,1117,4
ноозиқ-овқат товарлари1425,7104,2
 
Истеъмол товарлари ишлаб чиқариш таркиби 
(жами истеъмол товарлари ишлаб чиқариш хажмига нисбатан фоизда)
Добавить комментарий

Оставить комментарий