Click to listen highlighted text!

Ялпи ҳудудий маҳсулот

Ялпи ҳудудий маҳсулот


 2017-йил 4-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (2.4мб, PDF)

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар
2017 йил январь–декабрь

 

млрд. сўм

2016 йил 
январь-декабрга нисбатан фоиз ҳисобида

 

 

 

Ялпи ҳудудий маҳсулот

8232,9

104,5

Саноат маҳсулоти

3828,0

115,5

Истеъмол товарлари

2291,7

108,6

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

3780,6

100,1

Асосий капиталга киритилган 
инвестициялар

1677,1

113,9

Қурилиш ишлари

1270,8

100,0

Юк айланмаси
(млн. тн-км)

605,1

106,2

Йўловчи айланмаси
(млн. йўловчи-км)

7132,0

102,2

Чакана товар айланмаси

3925,1

100,1

Хизматлар, жами

3552,1

105,3

Ташқи савдо айланмаси
(млн. АҚШ долл)

252,9

116,7

Экспорт (млн. АҚШ долл)

120,2

125,8

Импорт (млн. АҚШ долл)

132,7

109,6

Сальдо (+;-) (млн. АҚШ долл)

-12,5

х

Дастлабки маълумотларга кўра, 2017 йил январь-декабрда ишлаб чиқарилган ялпи ҳудудий маҳсулотнинг (ЯҲМ) ҳажми 8232,9 млрд. сўмни ташкил этди ва 
2016 йилнинг январь-декабрга нисбатан ўсиш суръати 104,5 фоизга тенг бўлди.
2017 йил январь-декабрь ойларида ЯҲМ дефлятор индекси 115,8 фоизни ташкил қилди.
2017 йил учун ЯҲМнинг
иқтисодий фаолият турлари бўйича ўсиш суръатлари
(фоиз ҳисобида)
 
Иқтисодиётнинг асосий тармоқларида кузатилган ўсиш суръатлари 
ЯҲМ ўсишида асосий омил бўлиб хизмат қилди. Жумладан, қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги тармоғининг ўсиш суръати 100,1 фоиз, (ЯҲМ таркибидаги улуши
– 30,4 фоиз), саноат – 108,5 фоиз (24,5 фоиз), қурилиш – 100,0 фоиз (7,2 фоиз), 
савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар – 101,5 фоиз (8,3 фоиз), 
ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа – 103,4 фоиз (10,3 фоиз) ва хизмат кўрсатувчи бошқа тармоқлар – 107,1 фоиз (26,5 фоиз) ни ташкил қилди.
2017 йил январь-декабрь ойларида вилоят ялпи ҳудудий 
маҳсулотининг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркиби

 
 млрд.сўм2016 йил 
январь-декабр
ига 
нисбатан фоиз 
ҳисобида
2016 йил2017 йил

 

   
I. Ялпи ҳудудий маҳсулот, жами6803,98232,9104,5
шу жумладан:   
Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати6554,97900,7104,5
Маҳсулотларга соф солиқлар249,1332,2104,5
II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати6554,97900,7104,5
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги1933,32402,9100,1
Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)1543,61932,6108,5
саноат997,91364,5113,2
қурилиш545,7568,1100,0
Хизматлар3077,93565,3105,2
савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар556,4654,6101,5
ташиш ва сақлаш,
ахборот ва алоқа хизматлари
764,4817,6103,4
 
бошқа хизматлар
1757,12093,1107,1
 
2017 йилнинг январь-декабрь ойларида вилоятнинг ялпи ҳудудий маҳсулотининг ўсиш суръатига асосий таъсири 113,2% - саноат тармоғи ҳиссасига тўғри келмоқда.
ЯҲМ ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 66,9 фоизи кичик тадбиркорлик (бизнес) ҳиссасига тўғри келди, бу кўрсаткич 2016 йил январь-декабрида  
70,2 фоизни ташкил қилган.
Ялпи ҳудудий маҳсулотнинг тармоқлар бўйича таркиби 
январь–декабрь ҳолатига (жамига нисбатан фоизда)

2017 йилнинг январь–декабрда ЯҲМ таркибида хизматлар соҳасининг улуши 45,1 фоизни ташкил қилди, бу эса 2016 йилнинг январь-декабрига нисбатан 1,9 пунктга камдир (47,0 фоиз). Жумладан, ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа хизматлари 1,4 пунктга камайди ва ҳисобот даврида 10,3 фоизни ташкил қилди. Хизмат кўрсатувчи бошқа тармоқлар улуши 2016 йил январь–декабрдаги 26,8 фоиздан 2017 йил январь-декабрда 26,5 фоизга тушди.
Добавить комментарий

Оставить комментарий