Click to listen highlighted text!

Саноат

Саноат


 2017-йил 1-квартал статистик ва таҳлилий ахборотлар (620кб, PDF)

2017 йил январь-мартда саноат маҳсулоти ҳажми 820,4 млрд. сўмни ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўсиш суръати 126,4 фоизни ташкил этди.
Ҳисобот даврида 425,9 млрд. сўмлик истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиб, 201 йил январь-мартга нисбатан 137,2 фоизни ташкил этди. Жумладан, 182,7 млрд. сўмлик озиқ-овқат маҳсулотлари, ароқ-вино маҳсулотлари ва пиво, 235,8 млрд. сўмлик ноозиқ-овқат моллари (2016 йил январь-мартга нисбатан мос равишда 114,1 фоиз ва 162,4 фоиз) ишлаб чиқарилди. 
Тармоқлараро саноат кооперациясини ривожлантириш, тайёр маҳсулотлар, бутловчи қисмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастурини амалга ошириш доирасида тадбиркорлик субъектлари томонидан 2017 йилнинг январь-март ойларида 3,9 млрд. сўмлик маҳаллийлаштирилган маҳсулот ишлаб чиқарилди.
 
2017 йил январь-мартида иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат маҳсулотини ишлаб чиқариш қуйидагича ифодаланади:
 
 

млрд. сўм

ўсиш суръати, фоиз ҳисобида

Иқтисодий фаолиятнинг алоҳида турлари бўйича саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми

820,4

126,4

Тоғ- кон саноати ва очиқ конларни ишлаш

0,2

104,4

улардан:

 

 

Тог-кон саноати билан боглик бошка фаолият

0,2

104,4

Қайта ишлаш саноати

754,6

128,9

ундан:

 

 

Озиқ- овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш

194,8

114,6

Ичимликлар тамаки маҳсулотлари ишлаб чиқариш

28,6

97,9

Тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш

262,6

114,2

Кийим ишлаб чиқариш

4,2

114,4

Тери ва унга тегишли маҳсулотлар ишлаб чиқариш

0,9

102,3

Ёғоч ва пўкак буюмлар, поҳол ва тўқиш учун материаллардан буюмлари, ишлаб чикариш

3,0

134,8

Мебеллар ишлаб чикариш

3,7

109,5

Қоғоз ва қоғоз махсулотларини ишлаб чиқариш

1,0

135,7

Ёзилган материалларни нашр қилиш ва акс эттириш

1,3

120,3

Кимё маҳсулотлари ишлаб чиқариш

3,9

112,3

Резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш

9,7

111,1

Асосий фармацевтика маҳсулотлари ва препаратлари ишлаб чиқариш

2,1

112,4

Бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш

35,2

101,6

Металлургия саноати

0,07

109,8

Автотранспорт воситалари, трейлерлар ва ярим прицеплар ишлаб чиқариш

145,7

335,9

Машина ва ускуналарни таъмирлаш ва ўрнатиш ҳамда тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш

16,3

111,9

Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш

60,8

103,1

Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш

0,4

101,4

Истеъмол товарларини ишлаб чиқариш

425,9

137,2

шу жумладан:

 

 

озиқ-овқат товарлари

182,6

114,1

ноозиқ-овқат товарлари

235,8

162,4

 
Иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш қуйида келтирилган:

умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида


Иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат маҳсулоти
турларини ишлаб чиқариш

(йирик корхоналар бўйича)

 

Ўлчов 
бирлиги

2017 йил январь-март

2016 й 
январь-мартга
нисбатан %

Ишлаб чиқарадиган саноат

Ароқ

минг.л 100% спирт

400

125,0

Узум виноси ёки узум турпини дистиллаш натижасида олинган спирт настойкалари, коньяк спиртидан ташқари

минг. л 100% спирт

6

107,1

Узум виноси

минг. л

300

176,5

 

 

 

 

Йирик шохли қорамол, чўчқа, қўй, эчки, отсимонлар оиласига кирувчи хайвонлар гўшти, янги сўйилган ёки совитилган

тн

0,4

100,0

Юмшоқ буғдой ва спельта уни

минг.тн

19,3

104,5

Макарон маҳсулотлари ва шу каби хамирдан тайёрланган маҳсулотлар

тн

102,8

146,6

Биринчи навли ундан тайёрланган буғдой нони, оғирлиги 600 г (буханка)

тн

771,4

103,9

Тозаланган пахта ёғи ва унинг фракциялари (кимёвий модификация қилинганларидан ташқари)

тн

7101

147,8

Чакана савдо учун қадоқланмаган пахтадан йигирилган бир қаватли ип

тн

 

 

Иш кийими

минг дона

2,806

147,7

Пахта толаси

минг тн

36,9

104

Уруғ лик пахта чигити

минг тн

8,3

138,9

Бошқа пахта чигити

минг тн

48,4

100,2

Пахта тивити (линт)

тн

3133

126,9

Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш

Гидроэлектростанциялар ишлаб чиқарган электр энергияси

млн.кВт/с

64,3

57,3

Буғ ва иссиқ сув (иссиқлик энергияси)

минг Гкал.

45,7

71,7

Добавить комментарий

Оставить комментарий