Click to listen highlighted text!

Tashqi iqtisodiy aloqalar

Tashqi iqtisodiy aloqalar

 2017-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (620kb, PDF)
2016 yilning yanvar-dekabrda tashqi savdo aylanmasi 264,9 mln. AQShdollarini, jumladan 157,8 mln. AQSh dollarini - eksport operatsiyalari, 127,9mln. AQSh dollarini - import operatsiyalari tashkil etdi. Tashqi savdoaylanmasining saldosi 26,5 mln. AQSh dollarini tashkil qildi.
2016 yilning yanvar-dekabrida MDH va boshqadavlatlar kesimida viloyatning tashqi savdo aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

(mln AQSh dollari)


yanvar-dekabr2015 y.

2016 y.

2015 yil 
yanvar-dekabrga nisbatan foiz hisobida

Tashqi savdo aylanmasi

264,9

282,3

106,5

shu jumladan:


MDH davlatlari

89,0

124,4

139,8

boshqa davlatlar

175,9

157,8

89,7

Eksport

157,8

154,4

97,8

shu jumladan:


MDH davlatlari

58,7

86,2

146,8

boshqa davlatlar

99,1

68,1

68,8

Import

107,1

127,9

119,4

shu jumladan:


MDH davlatlari

30,3

38,2

126,2

boshqa davlatlar

76,8

89,7

116,7

2016yil yanvar-dekabrda viloyat tashqi savdo aylanmasida MDH va boshqa davlatlarning ulushi quyidagicha ifodalanadi: 

 
 2016 yilning yanvar-dekabridaviloyat eksport-importi tarkibi quyidagicha ifodalanadi: Eksport va importning umumiy hajmidagi 
ulushi, foiz hisobida
Hajmidagi o‘zgarish, foiz hisobida
2015 yil yanvar-dekabr2016 yil yanvar-dekabr2015 yil 
yanvar-dekabriga 
nisbatan foiz hisobida
Eksport tarkibi

100,0100,097,8
paxta tolasi53,134,363,1
oziq-ovqat mahsulotlari1,778,44,6 m

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

0,50,477,8

energiya manbalari va neft mahsulotlari

0,00,15,9 m

qora va rangli metallar

0,02--

mashina va uskunalar

0,030,0120,8

xizmatlar

35,041,0114,5

boshqalar

9,5815,79161,9
Import tarkibi100,0100,0119,4
oziq-ovqat mahsulotlari2,31,052,1

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

10,48,395,6

energiya manbalari va neft mahsulotlari

0,10,13,0 m

qora va rangli metallar

1,42,82,4 m

mashina va uskunalar

60,963,1123,8
xizmatlar6,75,496,1
boshqalar18,219,3125,7
     Tashqi savdo aylanmasining qit’alar bo‘yicha tarkibi: 

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida

  2016 yilning yanvar-dekabridaviloyat tashqi savdo aylanmasida katta ulushga ega bo‘lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi: Viloyat tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida

2015 yil 
yanvar-dekabriga nisbatan foiz hisobida
Rossiya

16,9

148,9

Xitoy

12,6

52,1

Italiya

9,4

122,5

Litva

3,0

3,7 m

Turkiya

2,7

80,3

Shveytsariya

2,3

12,5 m

J.Koreya

1,2

89,7

2016 yil yanvar-dekabrda MDH va boshqa xorij davlatlari bilan amalga oshirilgan tashqi savdo tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 


Добавить комментарий

Оставить комментарий