Click to listen highlighted text!

Transport

Transport

 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
Yuk tashish. 2016 yil yanvar-dekabr oylarida barcha transport turlari tomonidan 57,4 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan  9,2 foizga ko‘p.
Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 1446,5 mln.tn-km. ni tashkil qildi va 7,6 foizga ko‘paydi.
Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha quyidagicha ifodalanadi:


2016 yil 
yanvar-dekabr

2015 yil 
 yanvar-dekabriga nisbatan foiz 
hisobida
Tashilgan yuk, mln. tn

57,4

109,2

shu jumladan:

avtomobil transportida

57,4

109,2

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

1446,5

107,6

shu jumladan:

avtomobil transportida

1446,5

107,6

Yakka tartibdagi tadbirkorlarning avtomobil transportining yuk aylanmasi 2015 yil yanvar-dekabrga nisbatan 107,4 foizga ko‘paydi va 1446,5 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 83,7 foizni tashkil etdi (2015 yil yanvar-dekabrda 83,7 foiz).
Yo‘lovchi tashish. 2016 yil yanvar-dekabr oylarida barcha transport turlari tomonidan 443,6 mln. kishi tashilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 4,8 foizga ko‘paygan. Yo‘lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 6,5 foizga ko‘payib, 4931,9  mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi.
Transport turlari bo‘yicha yo‘lovchi tashish va yo‘lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:


2016 yil 
yanvar-dekabr

2015 yil 
yanvar-dekabriga nisbatan foiz 
hisobida
Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi

443,6

104,8

shu jumladan, avtomobil transportida

442,7

104,8

Yo‘lovchi aylanmasi, mln. yo‘lovchi-km

4931,9

106,5

shu jumladan, avtomobil transportida

4908,8

106,5

Xususiy yo‘lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yo‘lovchi aylanmasi 2015 yil yanvar-dekabrga nisbatan 106,9 foizga ko‘paydi va 4164,2 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo‘lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yo‘lovchi tashuvchilarning ulushi 84,8 foizni tashkil etdi (2015 yil yanvar-dekabrda 
84,5 foiz).

 

Добавить комментарий

Оставить комментарий