Click to listen highlighted text!

Qishloq,o‘rmon va baliq xo‘jaligi

Qishloq,o‘rmon va baliq xo‘jaligi

 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2016 yilning yanvar-dekabrida ishlab chikarilgan (ko‘rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 3034,0 mlrd. so‘mni yoki 2015 yilning shu davriga nisbatan 
108,6 foizni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 40,0 mlrd. so‘mni (108,6 foiz), o‘rmonchilik xo‘jaliklarida 5,1 mlrd. so‘mni (101,9 foiz), baliqchilik xo‘jaliklarida 38,4 mlrd. so‘mni (120,5 foiz) tashkil qildi.
 Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha taqsimlanishi quyidagicha ifodalanadi: 

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida 
 
Hosil yig‘imi. 2016 yil yanvar-dekabr oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 252295 tonna boshoqli don (112,3 foiz), shundan bug‘doy 251187 tonna (112,1 foiz), 128063 tonna kartoshka (111,4 foiz), 634889 tonna sabzavot (116,0 foiz), 144530 tonna poliz (109,1 foiz), 191841 tonna meva (110,7 foiz), 191841 tonna meva (110,7 foiz), 45041 tonna uzum (112,3 foiz) etishtirildi.
Chorvachilik. 2016 yilning 1 yanvar holatiga o‘tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 104,7 foizga (jami 863,3 ming boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 101,0 foizga (323,9 ming bosh), qo‘y va echkilar 
101,6 foizga (396,0 ming bosh), otlar 100,0 foizga (5328 bosh), parrandalar 104,9 foizga (5054,8 ming boshni tashkil kildi) o‘sdi.
2016 yilning yanvar-dekabr oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklarda 136,9 ming tonna tirik vaznda go‘sht (o‘tgan yilga nisbatan 106,4 foiz), 922,3 ming tonna sut (106,3 foiz), 386,1 mln. dona tuxum (109,8 foiz), 1281 tonna jun (104,8 foiz), 8,0 ming dona qorako‘l teri (104.8 foiz)  etishtirildi.
Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go‘sht, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o‘sishi asosan dehqon va fermer xo‘jaliklari hisobiga bo‘lib, go‘sht ishlab chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 96,3 foizni, sut ishlab chiqarishda 95,4 foizni, tuxum ishlab chiqarishda 61,0 foizni tashkil etdi.
2016 yil 1 yanvar holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni quyidagicha: ming bosh

o‘sish sur’ati, 
%

 

 

 

Yirik shoxli qoramol

863,3

104,7

shu jumladan:

Fermer xo‘jaliklari

61,3

106,6

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

795,6

104,6

Qishloq  xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

6,4

101,6

ulardan sigirlar

323,9

101,0

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

23,4

109,9

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

298,5

100,3

Qishloq  xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

2,0

111,1

Kuy va echkilar

396,0

101,6

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

28,8

102,5

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

365,7

101,5

Qishloq  xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

1,5

107,1

Otlar

5,3

100,0

shu jumladan:

Fermer xo‘jaliklari

0,5

100,0

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

4,7

100,0
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,1

117,4

Parrandalar

5054,8

104,9

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

1108,0

103,1

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

3060,0

105,5

Qishloq  xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

886,8

104,8

Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklarida yirik shoxli qoramollarning ulushi 92,2 foizni, fermer xo‘jaliklarida esa 7,1 foizni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda 92,2 va 7,2 foizni, qo‘y va echkilar 92,4 va 
7,3 foizni, otlar 89,5 va 9,4 foizni, parrandalar 60,5 va 21,9 foizni tashkil etdi.
2016 yilning yanvar-dekabrida barcha toifadagi xo‘jaliklarda tirik vazn hisobida 136,9 ming tonna go‘sht (2015 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 6,4 foizga ko‘p ), 922,3 ming tonna sut (6,3 foizga ko‘p), 386,1 mln. dona tuxum (9,8 foizga ko‘p) ishlab chiqarildi.
2016 yil yanvar-dekabr oylarida ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlari quyidagicha: 


miqdori

o‘sish sur’ati,

%

Go‘sht (tirik vaznda), ming tn.

136,9

106,4

shu jumladan:

Fermer xo‘jaliklari

4,3

106,7

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo‘jaliklari

131,8

106,4

Qishloq  xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar               0,8

106,7
Sut, ming tn.

922,3

106,3

shu jumladan:

Fermer xo‘jaliklari

39,9

107,0

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo‘jaliklari

880,1

106,3

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

2,3

101,7

Tuxum, mln. dona

386,1

109,8

shu jumladan:

Fermer xo‘jaliklari

23,2

108,1

Dehqon (aholining shaxsiy
yordamchi) xo‘jaliklari

235,5

112,2

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

127,4

105,8

Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibi quyidagicha ifodalanadi:
ishlab chiqarish umumiy hajmiga nisbatan foiz hisobida


Fermer xo‘jaliklari. 2016 yilning yanvar-dekabrida fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 935,0 mlrd. so‘mni yoki 2015 yilning tegishli davriga nisbatan 115,6 foizni tashkil qildi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmida fermer xo‘jaliklarining ulushi 30,8 foizni tashkil etdi.
2016 yilning 1 yanvar holatiga fermer xo‘jaliklarida 61,3 ming bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 23,4 ming bosh sigir, 28,8 ming bosh qo‘y va echkilar, 505 bosh ot, 1108,0 ming bosh parrandalar mavjud.
2016 yil yanvar-dekabr holatiga fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy turdagi qishloq xo‘jalik mahsulotlari quyidagicha ifodalanadi: yanvar- dekabr

2015 yil yanvar-dekabriga nisbatan foiz 
hisobida

2015 y.

2016 y.

tonna

ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz

tonna

ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foizKartoshka2340020,42846722,2121,7
Sabzavot17750032,420750032,7116,9
Poliz

72000

54,3

78400

54,2

108,9

Meva va rezavorlar

96700

55,8

103500

59,6

107,0

Uzum

13000    

32,4

14354

31,9

110,4

Go‘sht, tirik vaznda

4620

3,1

4290

3,1

106,7

Sut

37250

4,3

39850

4,3

107,0

Tuxum,  ming dona

21500

6,1

23250

6,0

108,1

Jun, tonna

148

12,1

157

12,3

106,1

Qorako‘l, dona

560

7,3

580

7,2

103,6

Pilla, tonna

2103,5

96,8

1975,8

90,7

93,9

Добавить комментарий

Оставить комментарий