Click to listen highlighted text!

Sanoat

Sanoat

 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2016 yil yanvar-dekabrda sanoat mahsuloti hajmi 2791,3 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 94,7 foizni tashkil etdi.
Hisobot davrida 1698,7 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2015 yil yanvar-dekabrga nisbatan 96,6 foizni tashkil etdi. Jumladan, 730,7 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, aroq-vino mahsulotlari va pivo, 968,0 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (2015 yil yanvar-dekabrga nisbatan mos ravishda 105,1 foiz va 90,7 foiz) ishlab chiqarildi.Tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish doirasida tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan 2016 yilning yanvar-dekabr oylarida 39,4 mlrd. so‘mlik mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarildi.
2016 yil yanvar-dekabrida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish quyidagicha ifodalanadi:

mlrd. so‘m

o‘sish sur’ati, foiz hisobida
Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo‘yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

2791,3

94,7

Tog‘- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash

0,7

172,1

ulardan:

Tog‘-kon sanoati bilan boglik boshka faoliyat

0,7

172,1

Qayta ishlash sanoati

2566,0

93,9

undan:

Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish

942,5

110,0

To‘qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish

729,9

108,3

Yog‘och va po‘kak buyumlar, pohol va to‘qish uchun materiallardan buyumlari, mebellar ishlab chikarish

22,1

120,8

Qog‘oz va qog‘oz maxsulotlarini ishlab chiqarish

3,0

135,0

Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish

4,1

119,0

Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish

47,5

112,9

Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish

7,1

107,3

Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish

139,1

105,9

Metallurgiya sanoati

0,3

3,8 m

Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar  ishlab chiqarish hamda mashina va uskunalarni ta’mirlash va o‘rnatish, tayyor metall buyumlar ishlab
chiqarish

560,3

62,9

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash

202,2

102,0

Suv bilan ta’minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish

22,4

123,6

Iste’mol tovarlarini ishlab chiqarish

1698,7

96,6

shu jumladan:

oziq-ovqat tovarlari

698,3

105,1

nooziq-ovqat tovarlari

968,0

90,7

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish quyida keltirilgan: 

  

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsuloti
turlarini ishlab chiqarish

(yirik korxonalar bo‘yicha)


O‘lchov   
birligi

2016 yil yanvar-dekabr

2015 y   
yanvar-dekabrga 
nisbatan %

Ishlab chiqaradigan sanoat

Aroq

ming.l 100% spirt

2188,0

100,0

Uzum vinosi yoki uzum turpini distillash natijasida olingan spirt nastoykalari, konyak spirtidan tashqari

ming. l 100% spirt

18,6

145,3

Uzum vinosi

ming. l

1200,0

100,0

Yirik shoxli qoramol, cho‘chqa, qo‘y, echki, otsimonlar oilasiga kiruvchi xayvonlar go‘shti, yangi so‘yilgan yoki sovitilgan

tn

3,9

55,7

Yumshoq bug‘doy va spelta uni

ming.tn

67,7

100,7

Makaron mahsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlangan mahsulotlar

tn

584,7

185,5

Birinchi navli undan tayyorlangan bug‘doy noni, og‘irligi 600 g (buxanka)

tn

2715,1

127,6

Tozalangan paxta yog‘i va uning fraktsiyalari (kimyoviy modifikatsiya qilinganlaridan tashqari)

tn

17373,4

95,6

Ish kiyimi

ming dona

30,7

97,5

Paxta tolasi

ming tn

87,2

99,3

Paxta chigiti

ming tn

134,0

99,3

Paxta tiviti (lint)

tn

7037

97,4

 

 

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash  va havoni konditsiyalash

Gidroelektrostantsiyalar ishlab chiqargan elektr energiyasi

mln.kVt/s

443,4

68,4

Bug‘ va issiq suv (issiqlik energiyasi)

ming Gkal.

261,2

96,9

Добавить комментарий

Оставить комментарий