Click to listen highlighted text!

Kichik tadbirkorlik (biznes)

 Kichik tadbirkorlik (biznes)

 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2017 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik  (biznes) sub’ektlarining soni 10819 tani tashkil qildi.
2016 yil yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulotning 74,2 foizi (2015 yil yanvar-dekabrda 74,1 foiz) kichik biznes sub’ektlari tomonidan ishlab chiqarildi.
2016 yilning yanvar-dekabrda kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlari tomonidan:
 - 589,5 ming nafar kishining bandligi ta’minlandi (jami iqtisodiyotda band bo‘lganlarning 82,6 foizi), shu jumladan band bo‘lganlarning 459,8 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 129,7 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keldi; 
- sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 1330,0 mlrd. so‘mni (jami sanoat ishlab chiqarishining 47,6 foizi) yoki 2015 yilning yanvar-dekabrga nisbatan     115,8 foizni tashkil qildi;
- 2885,9 mlrd. so‘mlik qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaliklarining ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan xizmatlar) tashkil qilib, o‘sish sur’ati 108,3 foizni (qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaliklari yalpi mahsulotining 95,1 foizi) tashkil qildi.
- 898,1 mlrd. so‘mlik investitsiyalar (umumiy investitsiyalar hajmining 61.9 foizi) o‘zlashtirildi va 2015 yilning yanvar-dekabrga nisbatan 103,8 foizga o‘sdi;
- 1136,9 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari (qurilish ishlari umumiy hajmining 87,0 foizi) bajarildi va 2015 yilning yanvar-dekabrga nisbatan 115,4 foizga ko‘paydi;
- avtomobil transporti yuk aylanmasining 108,9 foizga (viloyat jami avtomobil transporti yuk aylanmasining 96,0 foizi), yo‘lovchi aylanmasining esa 107,9 foizga (umumiy yo‘lovchi aylanmasining 93,0 foizi) ko‘payishi ta’minlandi;
- chakana tovar aylanmasi umumiy hajmining 87,6 foizi yoki 2910,8 mlrd. so‘mi (o‘sish 121,3 foiz) va xizmatlar umumiy hajmining, mos ravishda 70,0 foizi yoki 1881,4 mlrd. so‘mi (o‘sish 116,1 foiz) shakllantirildi;
- 94,8 mln. AQSh dollari (umumiy eksport hajmining 61,4 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) eksport qilindi, 
115,7 mln. AQSh dollari (umumiy import hajmining 90,5 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) import qilindi.
 2016 yilning yanvar-dekabrda kichik tadbirkorlik sub’ektlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmidagi xususiy tadbirkorlikning (fuqarolar mulki) ulushi quyidagicha ifodalanadi: 


Kichik tadbirkorlik sub’ektlari mahsuloti (ish, xizmat) hajmi, mlrd.so‘mKichik tadbirkorlik sub’ektlari mahsuloti (ish, xizmat) hajmida xususiy sektor ulushi, 
% hisobidaQishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

2885,9

95,1

Sanoat

1330,0

47,6

Qurilish

1136,9

87,0
Chakana savdo

2910,8

87,6

Yuk tashish, mln tn.

53,2

92,6

Yo‘lovchi tashish, mln.kishi

416,1

94,0

Eksport, mln. AQSh doll.

94,8

61,4

Import, mln. AQSh doll.

115,7

90,5

Yalpi hududiy mahsulotva iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichiktadbirkorlik (biznes) ulushining o‘zgarishi quyidagicha ifodalanadi: 

Добавить комментарий

Оставить комментарий