Click to listen highlighted text!

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2016 yil yanvar-dekabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YAHM) hajmi 7093,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 
2015 yilning yanvar-dekabrga nisbatan o‘sish sur’ati 6,4 foizga teng bo‘ldi.
2016 yil yanvar-dekabr oylarida YaHM deflyator indeksi 106,4 foizni tashkil qildi.
 Yanvar-dekabr oylarida viloyat yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi: 
 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)


mlrd.so‘m

2015 yil 
yanvar-dekabrga 
nisbatan foiz 
hisobida


2015 yil

2016 yil


   
IYalpi hududiy mahsulotjami

6 136,4

7 093,8

106,4

shu jumladan:

 

 

 

Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati

5 868,4

6 836,6

106,5

Mahsulotlarga sof soliqlar

268,0

257,2

102,0

IITarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati

5 868,4

6 836,6

106,5

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

1 726,4

2 025,8

108,6

Sanoat (qurilishni qo‘shgan holda)

1459,4

1604,8

98,0

sanoat

931,7

1 019,5

92,0

qurilish

527,7

585,3

108,6

Xizmatlar

2 682,6

3 206,0

109,9

savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar

458,9

544,3

109,6

tashish va saqlash,
axborot va aloqa xizmatlari

594,8

716,9

108,6

boshqa xizmatlari

1 628,9

1 944,8

110,4

Yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar tarkibi (foizda):  
Joriy yilning yanvar-dekabr oylarida viloyatning yalpi hududiy mahsulotining o‘sish sur’atiga asosiy ta’siri savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar (109,6,%), qurilish (108,6%) va qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi (108,6%) tarmoqlaridagi yalpi qo‘shilgan qiymat hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.
YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 74,2 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to‘g‘ri keldi va bu ko‘rsatkich 2015 yil yanvar-dekabrga nisbatan 
4,6 foizli bandga oshdi.
2016 yil yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulot hajmida xizmatlar ulushi 
46,9 foiz (2015 yil yanvar-dekabrda 45,7 foiz)ni tashkil qildi.
Добавить комментарий

Оставить комментарий