Click to listen highlighted text!

Tovarlar va xizmatlar bozori

Tovarlar va xizmatlar bozori

2016 yil yanvar-sentyabrda bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha hajmi 1881,4 mlrd. so‘mni tashkil qildi, shu jumladan qishloq joylarida 656,3 mlrd. so‘m yoki umumiy ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining 34,9 foizini tashkil qildi. 2015 yil yanvar-sentyabrga nisbatan o‘sish 115,4 foizni tashkil etdi.
Bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat 
turlari bo‘yicha taqsimlanishi 2016 yilning yanvar-sentyabrida quyidagicha ifodalanadi:

 

mlrd. so‘m

2015 yil yanvar-sentyabrga nisbatan foiz 
hisobida

yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

 

Jami xizmatlar

1881,4

115,4

100,0

Shu jumladan xizmat turlari bo‘yicha:

 

 

 

aloqa va axborotlashtirish xizmati

161,4

114,3

8,6

moliyaviy xizmatlar

214,9

123,2

11,4

transport xizmati

454,7

115,8

24,2

shu jumladan avtotransport xizmatlari

428,6

115,5

22,8

yashash va ovqatlanish xizmatlari

38,9

105,1

2,1

savdo xizmatlari

548,4

112,0

29,1

ko‘chmas mulk bilan bog‘liq bo‘lgan xizmatlar

76,5

118,6

4,1

ta’lim sohasidagi xizmatlar

70,7

119,0

3,8

sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

28,7

113,4

1,5

ijara va prokat xizmatlari

50,9

119,0

2,7

kompyuterlarni va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari

78,2

116,4

4,2

boshqa shaxsiy xizmatlar

88,1

119,5

4,7

me’morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar
va tahlil sohasidagi xizmatlar

16,7

115,7

0,9

boshqa turdagi xizmatlar

53,1

109,8

2,8

 
Xizmat ko‘rsatishda eng katta ulush moliyaviy (11,4 foiz), transport (24,2 foiz), va savdo (29,1 foiz) xizmatlariga to‘g‘ri keldi.


Добавить комментарий

Оставить комментарий