Click to listen highlighted text!

Sanoat

 Sanoat

2016 yil yanvar-sentyabrda sanoat mahsuloti hajmi 1702,7 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 86,2 foizni tashkil etdi.
Hisobot davrida 1010,7 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2015 yil yanvar-sentyabrga nisbatan 79,7 foizni tashkil etdi. Jumladan, 440,5 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, aroq-vino mahsulotlari va pivo, 570,2 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (2015 yil yanvar-sentyabrga nisbatan mos ravishda 99,6 foiz va 69,1 foiz) ishlab chiqarildi.
Tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish doirasida tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan 2016 yilning yanvar-sentyabr oylarida 17,5 mlrd. so‘mlik mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarildi.
2016 yil yanvar-sentyabrda iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish quyidagicha ifodalanadi:
 

mlrd. so‘m

o‘sish sur’ati, foiz hisobida

 

 

 

Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo‘yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

1702,7

86,2

Tog‘- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash

0,5

162,3

ulardan:

 

 

Tog-kon sanoati bilan boglik boshka faoliyat

0,5

162,3

Qayta ishlash sanoati

1548,1

85,1

undan:

 

 

Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish

486,0

113,5

To‘qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish

431,2

110,0

Yog‘och va po‘kak buyumlar, pohol va to‘qish uchun materiallardan buyumlari, mebellar ishlab chikarish

16,5

122,0

Qog‘oz va qog‘oz maxsulotlarini ishlab chiqarish

2,2

121,1

Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish

3,0

119,4

Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish

35,1

113,1

Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish

5,3

107,3

Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish

101,3

105,8

Metallurgiya sanoati

0,2

3,8 m

Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish hamda mashina va uskunalarni ta’mirlash va o‘rnatish, tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish

316,6

47,3

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash
va havoni konditsiyalash

138,9

96,4

Suv bilan ta’minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish

15,3

112,2

Iste’mol tovarlarini ishlab chiqarish

1010,7

79,7

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat tovarlari

4218,1

99,6

nooziq-ovqat tovarlari

570,2

69,1

 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsuloti

turlarini ishlab chiqarish

(yirik korxonalar bo‘yicha) 

 

O‘lchov 
birligi

2016 yil yanvar-sentyabr

2015 y 
yanvar-sentyabrga
nisbatan %

Ishlab chiqaradigan sanoat

Aroq

ming.l 100% spirt

1268,0

80,9

Uzum vinosi yoki uzum turpini distillash natijasida olingan spirt nastoykalari, konyak spirtidan tashqari

ming. l 100% spirt

12,5

137,4

Uzum vinosi

ming.litr

900,0

100,0

 

 

 

 

Yirik shoxli qoramol, cho‘chqa, qo‘y, echki, otsimonlar oilasiga kiruvchi xayvonlar go‘shti, yangi so‘yilgan yoki sovitilgan

tn

2,2

78,6

Yumshoq bug‘doy va spelta uni

ming.tn

49,5

93,6

Makaron mahsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlangan mahsulotlar

tn

385,2

158,6

Birinchi navli undan tayyorlangan bug‘doy noni, og‘irligi 600 g (buxanka)

tn

1991,1

128,8

Tozalangan paxta yog‘i va uning fraktsiyalari (kimyoviy modifikatsiya qilinganlaridan tashqari)

tn

9757,4

112,6

Chakana savdo uchun qadoqlanmagan paxtadan yigirilgan bir qavatli ip

tn

 

 

Ish kiyimi

ming dona

27,2

98,8

Paxta tolasi

ming tn

51,6

99,5

Paxta chigiti

ming tn

78,6

101,0

Paxta tiviti (lint)

tn

3714

94,2

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash

Gidroelektrostantsiyalar ishlab chiqargan elektr energiyasi

mln.kVt/s

390,2

77,7

Bug‘ va issiq suv (issiqlik energiyasi)

ming Gkal.

66,5

71,4

 

Добавить комментарий

Оставить комментарий