Click to listen highlighted text!

Tashqi iqtisodiy aloqalar

 Tashqi iqtisodiy aloqalar

2016 yilning yanvar-sentyabrda tashqi savdo aylanmasi 
176,9 mln. AQSh dollarini, jumladan 76,7 mln. AQSh dollarini -eksport operatsiyalari, 100,2 mln. AQSh dollarini-import operatsiyalari tashkil etdi. Tashqi savdo aylanmasining saldosi -23,5 mln. AQSh dollarini tashkil qildi.
 
2016 yilning yanvar-sentyabrida MDH va boshqa davlatlar kesimida viloyatning tashqi savdo aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

(mln AQSh dollari)

 

yanvar-sentyabr

 

 

2015 y.

2016 y.

2015 yil 
yanvar-sentyabrga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

 

Tashqi savdo aylanmasi

167,0

176,9

105,9

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

62,5

88,4

141,3

boshqa davlatlar

104,5

88,5

84,7

 

 

 

 

Eksport

93,1

76,7

82,4

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

42,0

60,4

143,8

boshqa davlatlar

51,1

16,3

32,0

 

 

 

 

Import

73,9

100,2

135,5

shu jumladan:

 

 

 

MDH davlatlari

20,6

28,0

136,2

boshqa davlatlar

53,4

72,2

135,3

 
2016 yilning yanvar-sentyabrida viloyat eksport-importi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:
 
 Eksport va importning umumiy hajmidagi 
ulushi, foiz hisobida
Hajmidagi o‘zgarish, foiz hisobida
2015 yil yanvar-sentyabr2016 yil yanvar-sentyabr2015 yil 
yanvar-sentyabrga 
nisbatan foiz hisobida
    

Eksport tarkibi

100,0100,082,4
paxta tolasi

42,1

7,6

14,8

oziq-ovqat mahsulotlari

3,43

11,2

2,7 m

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

0,5

0,6

103,0

energiya manbalari va neft mahsulotlari

0,1

-

-

qora va rangli metallar

0,04

-

-

mashina va uskunalar

0,04

0,01

32,3

xizmatlar

44,1

57,5

107,5

boshqalar

9,7

23,1

195,6

Import tarkibi100,0100,0135,5
oziq-ovqat mahsulotlari2,90,420,6

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

12,36,976,1

energiya manbalari va neft mahsulotlari

0,10,13,3 m

qora va rangli metallar

1,63,22,7 m

mashina va uskunalar

60,066,8151,0
xizmatlar7,15,3100,3
boshqalar16,117,2145,3
2016 yilning yanvar-sentyabrda viloyat tashqi savdo aylanmasida katta ulushga ega bo‘lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi:

 

Viloyat tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida

2015 yil 
yanvar-sentyabrga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Rossiya

19,9

174,8

Xitoy

14,5

71,3

Turkiya

3,3

101,2

J.Koreya

1,5

63,1

Italiya

13,3

3,2 m

Shveytsariya

3,6

18,8 m

Litva

4,5

139,8

 
Добавить комментарий

Оставить комментарий