Click to listen highlighted text!

Tovarlar va xizmatlar bozori

 Tovarlar va xizmatlar bozori 

2016 yil yanvar-iyunda chakana tovar aylanmasi 1493,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 111,1 foizga o‘sdi.
Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

mlrd. so‘m

2015 yil yanvar-iyunga nisbatan foiz 
hisobida

Yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

 

Jami

1493,8

111,1

100

shu jumladan mulkchilik shakllari bo‘yicha:
davlat mulki

0,98

109,4

0,01

nodavlat mulki

1493,7

111,1

99,99

undan fuqarolarning xususiy mulki

211,7

107,7

14, 2

 
 
Yirik korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi 2016 yil 
yanvar-iyunda 170162,9 mln. so‘mni tashkil qilib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 73,8 foizni tashkil kildi.
Kichik tadbirkorlikning jami chakana savdo hajmi joriy yilning yanvar-iyun oylarida 1323669,2 mln. so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan118,8 foizga oshgan.
2016 yil yanvar-iyunda chakana savdo aylanmasi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 

 

 

mlrd. so‘m

2015 yil 
yanvar-iyunga nisbatan foiz 
hisobida

Yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

 

Chakana tovar aylanmasi

1493,8

111,1

100,0

shu jumladan:

 

 

 

yirik korxonalar

170,2

73,8

11,4

kichik tadbirkorlik

1323,6

118,8

88,6

undan uyushmagan sektor(tashkil etilmagan savdo faoliyati)

166,1

107,7

14, 2

 
Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 18644,0 mln. so‘mga yetdi yoki 2015 yil yanvar-iyunga nisbatan 100,0 foizga o‘sdi.
Chakana savdo (umumovqatlanish faoliyatini qo‘shgan holda) aholi jon boshiga nisbatan hisoblaganda 9,1 fozga oshdi va 852,5 ming so‘mni tashkil etdi (2015 yil yanvar - iyun oyilarida 723,0 ming so‘mni tashkil etgan).
2016 yil yanvar-iyunda bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha hajmi 1211,1 mlrd. so‘mni tashkil qildi, shu jumladan qishloq joylarida 455,5mlrd. so‘m yoki umumiy ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining 37,6 foizini tashkil qildi. 2015 yil yanvar-iyunga nisbatan o‘sish 115,0 foizni tashkil etdi.
Bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat 
turlari bo‘yicha taqsimlanishi 2016 yilning yanvar-iyunda quyidagicha ifodalanadi:

 

mlrd. so‘m

2015 yil yanvar-iyunga nisbatan foiz 
hisobida

yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

 

Jami xizmatlar

1211,1

115,0

100,0

Shu jumladan xizmat turlari bo‘yicha:

 

 

 

aloqa va axborotlashtirish xizmati

103,8

110,2

8,6

moliyaviy xizmatlar

139,3

123,6

11,5

transport xizmati

287,7

116,2

23,8

shu jumladan avtotransport xizmatlari

272,5

115,9

22,5

yashash va ovqatlanish xizmatlari

29,0

105,2

2,4

savdo xizmatlari

365,0

112,4

30,1

ko‘chmas mulk bilan bog‘liq bo‘lgan xizmatlar

49,4

117,9

4,1

ta’lim sohasidagi xizmatlar

36,9

110,4

3,0

sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar

17,6

115,1

1,5

ijara va prokat xizmatlari

31,1

118,0

2,6

kompyuterlarni va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari

54,0

116,6

4,5

boshqa shaxsiy xizmatlar

55,8

119,2

4,6

me’morchilik, muxandislik izlanishlari, texnik sinovlar
va tahlil sohasidagi xizmatlar

10,2

116,3

0,8

boshqa turdagi xizmatlar

14,3

112,9

2,5

 
Xizmat ko‘rsatishda eng katta ulush moliyaviy(11,5 foiz), transport (23,8 foiz), va savdo (30,1 foiz) xizmatlariga to‘g‘ri keldi.
2016 yil yanvar-iyunida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari quyidagicha:
Добавить комментарий

Оставить комментарий