Click to listen highlighted text!

Transport

Transport

Yuk tashish.2016 yil yanvar-iyunda barcha transport turlari tomonidan 20,6 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 
8,0 foizga ko‘p.
Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 484,2 mln.tn-km. ni tashkil qildi va 5,2 foizga ko‘paydi.
 
Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha quyidagicha ifodalanadi:
 

2016 yil
yanvar-iyun

2015 yil
yanvar-iyunga nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

Tashilgan yuk, mln. tn

20,6

108,0

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

20,6

108,0

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

484,2

105,2

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

484,2

105,2

 
Yakka tartibdagi tadbirkorlarning avtomobil transportining yuk aylanmasi 2015 yil yanvar-iyunga nisbatan 107,4 foizga ko‘paydi va 484,2 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi 82,8 foizni tashkil etdi (2015 yil yanvar-iyunda 81,4 foiz).
Yo‘lovchi tashish.2016 yil yanvar-iyunda barcha transport turlari tomonidan 208,8 mln. kishi tashilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 4,5 foizga ko‘paygan. Yo‘lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 6,9 foizga ko‘payib, 2176,0 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi.
Transport turlari bo‘yicha yo‘lovchi tashish va yo‘lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

2016 yil
yanvar-iyun

2015 yil 
yanvar-iyunga nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi

208,8

104,5

shu jumladan, avtomobil transportida

208,4

104,5

Yo‘lovchi aylanmasi, mln. yo‘lovchi-km

2176,0

106,9

shu jumladan, avtomobil transportida

2164,9

107,0

Xususiy yo‘lovchi tashuvchilar avtomobil transportida yo‘lovchi aylanmasi 2015 yil yanvar-iyunga nisbatan 107,5 foizga ko‘paydi va 1831,5 mln. yo‘lovchi-km. ni tashkil qildi. Yo‘lovchi aylanmasining umumiy hajmida xususiy yo‘lovchi tashuvchilarning ulushi84,6 foizni tashkil etdi (2015 yil yanvar-iyunda
84,2 foiz).Добавить комментарий

Оставить комментарий