Click to listen highlighted text!

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

 Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi 

2016 yilning yanvar-iyunda ishlab chikarilgan (ko‘rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 1224,6 mlrd. so‘mni yoki 2015 yilning shu davriga nisbatan 
107,1 foizni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 16,1 mlrd. so‘mni (107,0 foiz), o‘rmonchilik xo‘jaliklarida 2,1 mlrd. so‘mni (103,0 foiz), baliqchilik xo‘jaliklarida 15,2 mlrd. so‘mni (118,4 foiz) tashkil qildi.
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining xo‘jaliklar toifalari bo‘yicha taqsimlanishi quyidagicha ifodalanadi:
umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida


Hosil yig‘imi. 2016 yil yanvar-iyun oylarida barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 63492 tonna kartoshka (107,0 foiz),73603 tonna sabzavot (107,6 foiz), 3725 tonna poliz (109,0 foiz), 31326 tonna meva (106,3 foiz), 515 tonna uzum (109,6 foiz) yetishtirildi.
Chorvachilik. 2016 yilning 1 iyul holatiga o‘tgan yilning shu davriga nisbatan yirik shoxli qoramollar 111,4 foizga (jami 849,9 ming boshni tashkil qildi), shu jumladan sigirlar 108,2 foizga (330,3 ming bosh), qo‘y va echkilar 103,8 foizga (395,7 ming bosh), otlar 100,7 foizga (5328 bosh), parrandalar 115,4 foizga (5052,7 ming boshni tashkil kildi) o‘sdi.
Barcha hududlarda chorvachilik mahsulotlari (go‘sht, sut, tuxum) ishlab chiqarishning o‘sishi asosan dehqon va fermer xo‘jaliklari hisobiga bo‘lib, go‘sht ishlab chiqarish umumiy hajmida ularning ulushi 96,2 foizni, sut ishlab chiqarishda 95,5 foizni, tuxum ishlab chiqarishda 69.5 foizni tashkil etdi.
2016 yil 1 iyul holatiga chorva mollari va parrandalar bosh soni quyidagicha:
 

 

ming bosh

o‘sish sur’ati,
%
Yirik shoxli koramol

849,9

111,4

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari64,1

110,4

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

779,8

111,5

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

6,0

100,8

ulardan sigirlar

330,3

108,2

shu jumladan:Fermer xo‘jaliklari

21,9

110,1

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

306,4

108,0

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

2,0

129,5

Kuy va echkilar

397,7

103,8

shu jumladan:Fermer xo‘jaliklari

30,7

104,8

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

365,6

103,8

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

1,5

102,7

Otlar

5,3

100,7

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

0,5

100,6

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

4,7

100,5

 

 

 

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,1

117,4

Parrandalar

5052,7

115,4

shu jumladan:Fermer xo‘jaliklari

1108,0

111,5

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

3060,0

122,3

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

884,7

100,2

 
 
Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklarida yirik shoxli qoramollarning ulushi 91,7 foizni, fermer xo‘jaliklarida esa 7,5 foizni, shu jumladan, sigirlar mos ravishda92,8 va 6,6 foizni, qo‘y va echkilar91,9 va 
7,7 foizni, otlar89,5 va 9,5 foizni, parrandalar60,6 va 21,9 foizni tashkil etdi.
2016 yilning yanvar-iyunida barcha toifadagi xo‘jaliklarda tirik vazn hisobida 75,6 ming tonna go‘sht (2015 yilning yanvar-iyuniga nisbatan 6,4 foizga ko‘p ), 487,9 ming tonna sut (8,0 foizga ko‘p), 255,6 mln. dona tuxum (8,4 foizga ko‘p) ishlab chiqarildi.
2016 yil yanvar-iyun oylarida ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlari quyidagicha:
 

 

miqdori

o‘sish sur’ati,

%

   

Go‘sht (tirik vaznda), ming tn.

75,6

106,4

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

2,4

106,5

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

72,8

106,3

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

0,4

127,5

 

 

 

Sut, ming tn.

487,9

108,0

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

21,0

109,9

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

465,7

107,8

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

1,2

208,9

Tuxum, mln. dona

255,6

108,4

shu jumladan:

 

 

Fermer xo‘jaliklari

15,8

109,1

Dehqon (aholining shaxsiy 
yordamchi) xo‘jaliklari

177,6

108,0

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar

62,2

109,4

 
Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

ishlab chiqarish umumiy hajmiga nisbatan foiz hisobida

Fermer xo‘jaliklari. 2016 yilning yanvar-iyunida fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 169,4 mlrd. so‘mni yoki 2015 yilning tegishli davriga nisbatan 107,2 foizni tashkil qildi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmida fermer xo‘jaliklarining ulushi 14,2 foizni tashkil etdi
2016 yilning 1 iyul holatiga fermer xo‘jaliklarida 64,1 ming bosh yirik shoxli qoramol, shu jumladan 21,9 ming bosh sigir, 30,7 ming bosh qo‘y va echkilar, 505 bosh ot, 1108,0 ming bosh parrandalar mavjud.
2016 yil yanvar-iyun holatiga fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy turdagi qishloq xo‘jalik mahsulotlari quyidagicha ifodalanadi:


yanvar-iyun

 


2015 yil

2016 yil

2015 yanvar-iyunga nisbatan foiz hisobida

tonna

ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz

tonna

ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz

Sabzavot

22600

33,0

24081

32,7

106,6

Go‘sht, tirik vaznda

2301

3,2

2450

3,2

106,5

Sut

19140

4,2

21040

4,3

109,9

Tuxum, ming dona

14500

6,1

15820

6,2

109,1

Kartoshka

10400

17,5

11026

17,4

106,0

Poliz

1790

52,4

1875

50,3

104,7

Meva

7780

26,2

8208

26,2

105,5

 
Uzum

140

29,8

153

29,7

109,3

 
Добавить комментарий

Оставить комментарий