Click to listen highlighted text!

Sanoat

Sanoat

2016 yil yanvar-iyunda sanoat mahsuloti hajmi 1086,6 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 82,0 foizni tashkil etdi.
Hisobot davrida 594,9 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2015 yil yanvar-iyunga nisbatan 67,8 foizni tashkil etdi. Jumladan, 293,9mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, aroq-vino mahsulotlari va pivo, 301,0 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (2015 yil yanvar-iyunga nisbatan mos ravishda
110,4 foiz va 49,3 foiz) ishlab chiqarildi.
Tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish doirasida tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan 2016 yilning yanvar-iyun oylarida 17,5 mlrd. so‘mlik mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarildi.
2016 yil yanvar-iyunida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish quyidagicha ifodalanadi:
 
 

mlrd. so‘m

o‘sish sur’ati, foiz hisobida

 

 

 

Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo‘yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

1086,6

82,0

Tog‘- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash

0,3

176,5

ulardan:

 

 

Tog-kon sanoati bilan boglik boshka faoliyat

0,3

176,5

Qayta ishlash sanoati

982,0

80,2

undan:

 

 

Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish

319,5

118,3

To‘qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish

316,1

116,4

Yog‘och va po‘kak buyumlar, pohol va to‘qish uchun materiallardan buyumlari, qog‘oz va qog‘oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish

4,1

143,2

Qog‘oz va qog‘oz maxsulotlarini ishlab chiqarish

3,0

2,5 m

Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish

2,0

119,5

Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish

0

0,0

Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish

13,5

77,9

Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish

1,3

38,7

Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish

63,7

105,9

Metallurgiya sanoati

0,1

111,0

Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish hamda mashina va uskunalarni ta’mirlash va o‘rnatish, tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish

123,9

27,0

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash
va havoni konditsiyalash

93,4

101,0

Suv bilan ta’minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish

10,9

125,6

Iste’mol tovarlarini ishlab chiqarish

594,9

67,8

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat tovarlari

281,5

111,0

nooziq-ovqat tovarlari

301,0

49,3

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish quyida keltirilgan:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida


Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsuloti
turlarini ishlab chiqarish

(yirik korxonalar bo‘yicha)

 

 

O‘lchov 
birligi

2016 yil yanvar-iyun

2015 y 
yanvar-iyunga
nisbatan %

Aroq

ming.l 100% spirt

820

81,0

Uzum vinosi yoki uzum turpini distillash natijasida olingan spirt nastoykalari, konyak spirtidan tashqariming. l 100% spirt

7,9

111,3

Uzum vinosi

ming. l

610

91,0

 

 

 

 

Yirik shoxli qoramol, cho‘chqa, qo‘y, echki, otsimonlar oilasiga kiruvchi xayvonlar go‘shti, yangi so‘yilgan yoki sovitilgan

tn

0,6

66,7

Yumshoq bug‘doy va spelta uni

ming.tn

34,7

93,0

Makaron mahsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlangan mahsulotlar

tn

218,1

131,9

Birinchi navli undan tayyorlangan bug‘doy noni, og‘irligi 600 g (buxanka)

tn

1390,3

128,8

Tozalangan paxta yog‘i va uning fraksiyalari (kimyoviy modifikatsiya qilinganlaridan tashqari)

tn

7972,4

115,3

Chakana savdo uchun qadoqlanmagan paxtadan yigirilgan bir qavatli ip

tn

1176,0

115,3

Ish kiyimi

ming dona

15,7

64,1

Paxta tolasi

ming tn

41,4

103,4

Paxta chigiti

ming tn

63,1

105,1

Paxta tiviti (lint)

tn

2785

100

 
 

 

 

 

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash

Gidroelektrostansiyalar ishlab chiqargan elektr energiyasi

mln.kVt/s

221,4

93,7

Bug‘ va issiq suv (issiqlik energiyasi)

ming Gkal.

44,9

98,5

Добавить комментарий

Оставить комментарий