Click to listen highlighted text!

Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar

 Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar

 

Mlrd. so‘m

2015 yil 
yanvar-iyunga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

2716,3

103,7

Sanoat mahsuloti

1086,6

82,0

Iste’mol tovarlari

594,9

67,8

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

1224,6

107,1

Asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar

706,4

106,4

Qurilish ishlari

653,0

117,2

Yuk aylanmasi
mln. tn-km

484,2

105,2

Yo‘lovchi aylanmasi
mln. yo‘lovchi-km

2176,0

106,9

Chakana tovar aylanmasi

1493,8

111,1

Xizmatlar, jami

1211,1

115,0

Tashqi savdo aylanmasi
mln. AQSh doll.

100,2

84,7

Eksport

46,6

66,5

Import

53,5

111,2

Saldo (+;-)

-6,9

x

 

Добавить комментарий

Оставить комментарий