Click to listen highlighted text!

Sanoat

 Sanoat

 2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb) 

Hisobot davrida 268,7 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2015 yil yanvar-martga nisbatan 65,2 foizni tashkil etdi. Jumladan, 137,4 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari,126,9 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (2015 yil yanvar-martga nisbatan mos ravishda 113,2 foiz va 44,8 foiz) ishlab chiqarildi.
Tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturini amalga oshirish doirasida tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan 2016 yilning yanvar-mart oylarida 7.2 mlrd. so‘mlik mahalliylashtirilgan mahsulot ishlab chiqarildi.
2016 yil yanvar-martida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish quyidagicha ifodalanadi:
 
 

mlrd. so‘m

o‘sish sur’ati, foiz hisobida

Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo‘yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

537,3

82,0

Tog‘- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash

0,1

174,3

ulardan:

 

 

Tog-kon sanoati bilan boglik boshka faoliyat

0,1

174,3

Qayta ishlash sanoati

505,8

80,5

undan:

 

 

Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish

156,0

108,1

To‘qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish

205,4

114,1

Yog‘och va po‘kak buyumlar, pohol va to‘qish uchun materiallardan buyumlari, qog‘oz va qog‘oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish

1,8

161,1

Qog‘oz va qog‘oz maxsulotlarini ishlab chiqarish

1,3

2,7 m

Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish

0,9

120,0

Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish

0

0,0

Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish

5,3

70,6

Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish

0,1

25,2

Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish

26,5

104,4

Metallurgiya sanoati

0,1

4,0 m

Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish hamda mashina va uskunalarni ta’mirlash va o‘rnatish, tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish

42,4

20,6

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash
va havoni konditsiyalash

28,1

106,7

Suv bilan ta’minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish

3,2

2,8 m

Iste’mol tovarlarini ishlab chiqarish

268,7

65,2

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat tovarlari

137,4

113,2

nooziq-ovqat tovarlari

126,9

44,8

 
 
Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish quyida keltirilgan:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobidaIqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsuloti
turlarini ishlab chiqarish

(yirik korxonalar bo‘yicha)


 

O‘lchov 
birligi

2016 yil yanvar-mart

2015 y 
yanvar-martga
nisbatan %

Aroq

ming.l 100% spirt

320

53,7

Uzum vinosi yoki uzum turpini distillash natijasida olingan spirt nastoykalari, konyak spirtidan tashqari

ming. l 100% spirt

5,6

101,8

Uzum vinosi

ming. l

170

45,9

Yirik shoxli qoramol, cho‘chqa, qo‘y, echki, otsimonlar oilasiga kiruvchi xayvonlar go‘shti, yangi so‘yilgan yoki sovitilgan

tn

0,4

100,0

Yumshoq bug‘doy va spelta uni

ming.tn

18,5

100,5

Makaron mahsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlangan mahsulotlar

tn

49,7

83,2

Birinchi navli undan tayyorlangan bug‘doy noni, og‘irligi 600 g (buxanka)

tn

705,5

141,6

Tozalangan paxta yog‘i va uning fraktsiyalari (kimyoviy modifikatsiya qilinganlaridan tashqari)

tn

5492,4

103,1

Chakana savdo uchun qadoqlanmagan paxtadan yigirilgan bir qavatli ip

tn

1176,0

115,3

Ish kiyimi

ming dona

1,9

20,4

Paxta tolasi

ming tn

35,5

102,4

Paxta chigiti

ming tn

54,3

103,7

Paxta tiviti (lint)

tn

2469,0

103,7

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash

Gidroelektrostantsiyalar ishlab chiqargan elektr energiyasi

mln.kVt/s

112.3

116.6

Bug‘ va issiq suv (issiqlik energiyasi)

ming Gkal.

1.4

77.8Добавить комментарий

Оставить комментарий