Click to listen highlighted text!

Kichik tadbirkorlik (biznes)

Kichik tadbirkorlik (biznes)


  2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb) 
2016yilning 1 aprel holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik(biznes) sub’ektlarining soni 10626 tani tashkil qildi.
2016yil yanvar-martda yalpi hududiy mahsulotning 61,0 foizi (2015 yil yanvar-martda 60,2 foiz) kichik biznes sub’ektlari tomonidan ishlab chiqarildi. 2016 yilning yanvar-martida kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlari tomonidan:
-582,5 ming nafar kishining bandligi ta’minlandi (jami iqtisodiyotda band bo‘lganlarning 81,7 foizi), shu jumladan band bo‘lganlarning 463,3 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 119,2 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keldi;
 -sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi 217,4 mlrd. so‘mni (jami sanoat ishlab chiqarishining 40,5 foizi) yoki 2015 yilning yanvar-martiga nisbatan 113,1 foizni tashkil qildi;
- 231,4 mlrd. so‘mlik qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaliklarining ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan xizmatlar) tashkil qilib, o‘sish sur’ati 106,3 foizni (qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaliklari yalpi mahsulotining 99,1 foizi) tashkil qildi.
-182,5 mlrd. So‘mlik investitsiyalar (umumiy investitsiyalar hajmining 79,9 foizi) o‘zlashtirildi va 2015 yilning yanvar-martiga nisbatan 51,7 foizga o‘sdi;
-252,9 mlrd. So‘mlik qurilish ishlari (qurilish ishlari umumiy hajmining 91,3 foizi) bajarildi va 2015 yilning yanvar-martiga nisbatan 123,2 foizga ko‘paydi;
-avtomobil transporti yuk aylanmasining 107,8 foizga (viloyat jami avtomobil transporti yuk aylanmasining 79,3 foizi), yo‘lovchi aylanmasining esa 104,4 foizga (umumiy yo‘lovchi aylanmasining 93,4 foizi) ko‘payishi ta’minlandi;
-chakana tovar aylanmasi umumiy hajmining 87,2 foizi yoki 588,7 mlrd. So‘mi (o‘sish 120,2 foiz) va xizmatlar umumiy hajmining, mos ravishda 45.9 foizi yoki 148,0 mlrd. So‘mi (o‘sish 114,4 foiz) shakllantirildi;
-16,5 mln. AQSh dollari (umumiy eksport hajmining 92,7 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) eksport qilindi, 28,0 mln. AQSh dollari (umumiy import hajmining 95,5 foizi) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) import qilindi.
2016 yilning yanvar-martida kichik tadbirkorlik sub’ektlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmidagi xususiy tadbirkorlikning (fuqarolar mulki) ulushi quyidagicha ifodalanadi:

 

Kichik tadbirkorlik sub’ektlari mahsuloti (ish, xizmat) hajmi, mlrd.so‘mKichik tadbirkorlik sub’ektlari mahsuloti (ish, xizmat) hajmida xususiy sektor ulushi, 
% hisobida
 

 

 

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

231,4

99,1

Sanoat

217,4

40,5

Qurilish

252,9

91,3
Chakana savdo

588,7

87,2

Yuk tashish, mln tn.

6,1

79,3

Yo‘lovchi tashish, mln.kishi

89,6

93,4

Eksport, mln. AQSh doll.

16,5

92,7

Import, mln. AQSh doll.

28,0

95,5

 
Yalpi hududiy mahsulot va iqtisodiyot tarmoqlari mahsuloti (ishlar, xizmatlar) umumiy hajmida kichik tadbirkorlik (biznes) ulushining o‘zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobidaДобавить комментарий

Оставить комментарий