Click to listen highlighted text!

Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar

Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar 2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb) 

 

Mlrd. so‘m

2015 yil 
yanvar-martiga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

1144,3

101,2

Sanoat mahsuloti

537,3

82,0

Iste’mol tovarlari

268,7

65,2

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

242,3

106,6

Asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar

228,4

129,7

Qurilish ishlari

276,9

108,3

Yuk aylanmasi
mln. tn-km

171,3

101,8

Yo‘lovchi aylanmasi
mln. yo‘lovchi-km

982,3

105,3

Chakana tovar aylanmasi

675,2

107,3

Xizmatlar, jami

579,4

114,7

Tashqi savdo aylanmasi
mln. AQSh doll.

47,1

59,6

Eksport

17,8

37,5

Import

29,3

92,9

Saldo (+;-)

-11,5

x

Добавить комментарий

Оставить комментарий