Click to listen highlighted text!

Transport

Transport

 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 


Yuk tashish. 2015 yilning yanvar-iyun oylari mobaynida barcha transport turlari tomonidan 18,2 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 4,0 foizga ko‘p.  Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 455,6 mln. tn-km.ni tashkil qildi va 7,6 foizga ko‘paydi. Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha quyidagicha ifodalanadi:


 

2015 y.
yanvar-iyun

2014 yil 
yanvar-iyuniga nisbatan foiz 
xisobida

Tashilgan yuk, mln. tn

18,2

104,0

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

18,2

104,0

Yuk aylanmasi, mln. tn-km

455,6

107,6

shu jumladan:

 

 

avtomobil transportida

455,6

107,6

Avtomobil transportida 18,2  mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu 2014 yilning  yanvar-iyun oylariga nisbatan 4,0 foizga ko‘paydi. Yuk aylanmasi 7,6 foizga ko‘paydi va 455,6 mln. tn-km.ni tashkil qildi. 
Xususiy yuk tashuvchilar avtomobil transportining yuk aylanmasi 2014 yil yanvar-iyun oylari darajasidan 6,0 foizga ko‘paydi va  374,6 mln. tn-km. ni tashkil qildi. Yuk aylanmasining umumiy hajmida xususiy yuk tashuvchilarning ulushi  82,2  foizni tashkil etdi (2014 yil yanvar-iyun oylarida 83,5 foiz).
Yo‘lovchi tashish. Joriy yilning yanvar-iyun oylari mobaynida barcha transport turlari tomonidan  198,3  mln. kishi tashilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning ushbu davriga nisbatan 5,0  foizga ko‘paygan. Yo‘lovchi tashish aylanmasi ushbu davrda 6,6 foizga ko‘payib, 2028,4,0 mln. yo‘lovchi-km.ni tashkil qildi. 


Transport turlari bo‘yicha yo‘lovchi tashish va yo‘lovchi aylanmasi quyidagicha ifodalanadi: 

2015 y.
yanvar-iyun

2014 yil 
yanvar-iyuniga nisbatan foiz 
hisobida

Transportda tashilgan yo‘lovchilar, mln. kishi

198,4

105,0

avtomobil transportida

197,9

105,0

shahar elektr transportida

0,5

94,1

Yo‘lovchi aylanmasi, 
mln. yo‘lovchi-km

2028,4

106,5

avtomobil transportida

2016,0

106,6

shahar elektr transportida

12,4

94,2Добавить комментарий

Оставить комментарий