Click to listen highlighted text!

Investitsiyalar va qurilish

Investitsiyalar va qurilish

 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 


2015 yilning yanvar-iyun oylarida viloyatning asosiy kapitalini ko‘payti-rishga 629864,7 mln. so‘m miqdorida investitsiyalar kiritildi va 2014 yil yanvar-iyuniga nisbatan 82,4 foizni tashkil qildi. Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsi-yalarning taqsimlanishi quyida keltirilgan:
Jamiga nisbatan foiz xisobida    Jami investitsiyalar, mln. so‘m Shu jumladan moliyalashtirish manbalari bo‘yichaJamiga nisbatan foiz xisobida


 

Jami investitsiyalar, mln. so‘m

Shu jumladan moliyalashtirish manbalari bo‘yicha

respublika 
byudjeti

kor-
xonalar va aholi mablag‘lari

chet el investitsiyalari va kreditlari

Bank kreditlari va boshqa qarz mablag‘lari

byudjetdan tashqari fondlar mablag‘lari

Jami

629864,7

7,7

53,3

11,3

20,0

7,7

shu shumladan mulkchilik shakllari bo‘yicha:

 

 

 

 

 

 

Davlat

137871,6

34,9

11,3

10,2

8,4

35,2

Nodavlat

491993,1

0,02

65,18

11,6

23,2

-

Iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarida chet el investitsiyalari va kreditlarini o‘zlashtirish quyidagi ma’lumotlarda ifodalanadi:


chet el investitsiyalari va kreditlarining 
umumiy hajmiga nisbatan foiz hisobida

Iqtisodiyot tarmoqlarida barcha moliyalashtirish manbalari hisobiga asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tarkibi quyidagi ko‘rinishda:

 

2015y.
yanvar-iyun

2014 yil yanvar-iyun oylarida umumiy hajmga nisbatan foizda

mln. so‘m

umumiy hajmga nisbatan foizda

Asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar – jami

629864,7

100,0

100,0

Ishlab chiqarish tarmoqlari

252433,3

40,1

45,8

sanoat

141625,7

22,5

21,5

shu jumladan:

 

 

 

yoqilg‘i-energetika

21,3

-

1,5

gaz sanoati

10025,8

1,6

2,0

mashinasozlik

20941,5

3,3

13,3

qurilish materiallari sanoati

1498,4

0,2

1,1

shisha sanoati

2062,2

0,3

0,2

yengil sanoat

75007,3

11,9

1,1

oziq-ovqat sanoati

24817,2

3,9

1,3

mikrobiologiya sanoati

-

-

0,01

un yanchish-krupa va umum ozuka sanoati

-

-

0,1

qishloq xo‘jaligi

11960,5

1,9

3,3

qurilish

36365,7

5,8

2,8

transport va aloqa

23163,4

3,7

12,6

savdo va umumiy ovqatlanish

37473,6

5,9

5,3

boshqa ishlab chiqarish 
tarmoqlari

1844,4

0,3

1,2

Noishlab chiqarish tarmoqlari

377431,4

59,9

54,2

uy-joy qurilish

259867,7

41,3

34,7

kommunal xo‘jalik

25117,3

4,0

3,7

sog‘liqni saqlash

21534,3

3,4

5,5

ta’lim

25308,5

4,0

3,7

boshqa noishlab chiqarish 
tarmoqlari

45707,7

7,2

6,6Asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar umumiy hajmining  252433,3 mln. so‘mi yoki 40,1 foizi ishlab chiqarish tarmoqlariga yo‘naltirildi, noishlab chiqarish tarmoqlariga 377431,4 mln.so‘m yoki 59,9 foizi yunaltirildi. 


Ijtimoiy soha ob’ektlarini qurish


Noishlab chiqarish sohasiga kiritilgan investitsiyalar hajmidan  259,9 mlrd. so‘m yoki 68,9 foizi uy-joy qurilishida o‘zlashtirilgan. 2015 yilning yanvar-iyun oylarida umumiy maydoni 461,8 ming kv. m bo‘lgan 2213 ta uy-joy (2014 yil yan-var-iyuniga nisbatan  94,0 foiz), shu jumladan qishloq joylarida 373,7 ming kv.m.   (85,0 foiz) uy-joy foydalanishga topshirildi.
Umumta’lim maktablari qoshidagi sport inshootlari, bolalar musiqa va san’at maktablari qurilishida 3,1 mlrd. so‘m investitsiyalar  bolalar sportini ri-vojlantirish jamg‘armasi hisobidan o‘zlashtirildi, bu esa noishlab chiqarish sohasiga yo‘naltirilgan investitsiyalarning 0,8 foizini va ta’lim sohasiga kiri-tilgan investitsiyalarning  12,3 foizini tashkil kildi.
Kommunal qurilish sohasida  75,3 km uzunlikdagi ichimlik suvi, 22,3 km uzunlikdagi gaz tarmoqlari ishga tushirildi, bu 2014 yilning yanvar-iyuniga nis-batan mos ravishda 37,5 foiz va 86,8 foizni tashkil qildi. Ishga tushirilgan umu-miy ichimlik suvi tarmoklari 85,5 foizi va gaz tarmoqlarining 76,2 foizi qishloq joylariga to‘g‘ri keladi.
Ichimlik suvi tarmoqlari qurilishiga 12615,4 mln. so‘m, shundan 1435,0 mln. so‘m  aholi mablag‘lari hisobiga,  gaz tarmoqlari qurilishiga 712,9 mln. so‘m, shund-an barchasi aholi mablag‘lari hisobiga investitsiyalar o‘zlashtirildi.
Kurilish faoliyati. 2015 yilning yanvar-iyun oylarida 537678,2 mln. so‘mlik kurilish ishlari bajarilib, 2014 yilning yanvar-iyuniga nisbatan o‘sish sur’ati 103,9 foizni tashkil etdi.
 Qurilish ishlari umumiy hajmining 82,2 foizi yangi qurilish, korxonalar-ni rekonstruktsiya qilish, kengaytirish va texnik jihatdan qayta jihozlashga, 17,8 foizi kapital, joriy ta’mirlash ishlariga to‘g‘ri keladi.
Nodavlat mulkchilik shaklidagi tashkilotlar tomonidan 506991,0 mln. so‘mlik qurilish ishlari amalga oshirilib, qurilish ishlarining umumiy hajmida 94,3 foizni (2014 yilning yanvar-iyuniga nisbatan 103,8 foiz) tashkil qildi.
Mulkchilik shakllari bo‘yicha qurilish tashkilotlarining o‘z kuchlari bilan bajargan qurilish ishlari taqsimoti quyidagicha ifodalanadi:
umumiy hajmga nisbatan foiz hisobidaДобавить комментарий

Оставить комментарий