Click to listen highlighted text!

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 

2015 yilning yanvar-iyun oylarida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulot (YAHM) ning nominal qiymati 2276,2 mlrd. so‘mda baholandi. YAHM ning real xajmining o‘sish sur’atlari o‘tgan yilga nisbatan 111,1 foizni tashkil qildi.
            YAHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha tarkibi:                                            umumiy xajmga nisbatan foiz hisobida
YAHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha tarkibi yanvar-iyun oylarida quyidagicha ifodalanadi:

 

Yakunga nisbatan foiz hisobida

2014 yil 
yanvar- iyunga 
nisbatan foiz hisobida

2014 yil 
yanvar- iyun

2015 yil 
yanvar- iyun

Jami

100,0

100,0

111,1

shu jumladan: 

sanoat

14,4

16,7

130,8

qishloq xo‘jaligi

16,8

15,8

106,2

qurilish

12,4

11,5

103,9

transport va aloqa

14,4

14,2

107,7

savdo va umumiy ovqatlanish

9,5

9,1

111,8

boshqalar

26,2

26,0

109,3

Mahsulotlar va eksport-import operatsiyalariga sof soliqlar

6,3

6,7

113,9

YAHM ishlab chiqarish umumiy xajmining 61,3 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to‘g‘ri keldi. Bu ko‘rsatkich 2014 yilning shu davrida 61,0 foizni tashkil etgan. Добавить комментарий

Оставить комментарий