Click to listen highlighted text!

Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar

Asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko‘rsatkichlar
 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 


 

O‘lchov 
birligi

2015 yil 
yanvar-iyun

2014 yil 
yanvar- iyuniga
nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

 

Yalpi hududiy mahsulot

mlrd. so‘m

2276,2

111,1

Sanoat mahsuloti

mlrd. so‘m

1061,1

130,8

Iste’mol tovarlari

mlrd. so‘m

709,3

140,2

Qishloq xo‘jalik mahsulotlari

mlrd. so‘m

1076,6

106,2

Asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar

mlrd. so‘m

629,8

82,4

Qurilish ishlari

mlrd. so‘m

537,6

103,9

Yuk aylanmasi

mln. tn-km

455,6

107,6

Yo‘lovchi aylanmasi

mln. 
yo‘lovchi-km

2028,4

106,5

Chakana tovar aylanmasi

mlrd. so‘m

1280,1

114,5

Aholiga pullik xizmat ko‘rsatish

mlrd. so‘m

526,3

110,4

Eksport

mln. AQSh doll

69,7

80,5

Import

mln. AQSh doll

47,8

68,1Добавить комментарий

Оставить комментарий