DataLife Engine / Sanoat

Sanoat

Sanoat

 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb) 
2015 yilning yanvar-mart oylarida sanoat maxsuloti hajmi 533080,2 mln. sum, yoki 2014 yilning yanvar-martga nisbatan  135,7 foizni tashkil etdi. Hisobot davrida 310916,1 mln. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2014 yilning yanvar-martga nisbatan 159,8 foizni tashkil etdi. Jumladan, 81463,1 mln. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari va 222330,1 mln. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (o‘tgan yilning shu davriga nisbatan mos ravishda foiz 117,8 va 186,4 foiz) ishlab chiqarildi. 2015 yil yanvar-mart oylarida sanoat tarmoqlari bo‘yicha sanoat mahsuloti hamda iste’mol tovarlari ishlab chiqarilishi quyidagicha ifodalanadi:

 

Mln. so‘m

2014 yil 
yanvar-martga nisbatan foiz 
xisobida

Jami

533080,2

135,7

shu jumladan:

 

 

elektroenergetika21441,7

104,0

yoqilg‘i

2222,6

94,1

qora metallurgiya

140,1

87,0

ximiya va nefteximiya

3447,5

142,6

mashinasozlik sanoati

183595,4

2,3 m

qurilish materiallari

20879,1

146,5

yengil sanoat

166318,1

103,3

oziq-ovqat sanoati

70341,5

124,5

Iste’mol tovarlari

310916,1

159,8

shu jumladan:

 

 

oziq-ovqat mahsulotlari

81463,1

117,8

nooziq-ovqat mahsulotlari

222330,1

186,4


Tarmoqlar bo‘yicha sanoat mahsulotini ishlab chiqarish tarkibi quyida keltirilgan: 
umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida Sanoat  tarmoqlari bo‘yicha asosiy mahsulot turlarini ishlab chiqarish


 (yirik korxonalar bo‘yicha)

 

2015 yil 
yanvar-mart

2014 yil 
yanvar-martga nisbatan foiz 
hisobida

Yoqilg‘i –energetika sanoati

Elektroenergiya, mln. kVt. Soat.

96,3

147,2

Issiqlik energiyasi, ming. Gkal

0,0

0,0

Kimyo va neft-kimyo sanoati

Kimyoviy kalava va iplar, tn

32,0

2,0 m

Mashinasozlik sanoati

«Damas DLX» markali avtomobillar-dona

6673,0

2,2 m

«VAN» markali avtomobillar-dona

100,0

99,0

«ORLANDO» markali avtomobillar-dona

695,0

17,4 m

"Damas tez tibbiy yordam (AMBULANCE)" dona

0,0

0,0

"Damas aptechno‘y (AMC)" dona

0,0

0,0

Yengil sanoat

1-navli paxta tolasi-tn

25126,0

91,2

2-navli paxta tolasi-tn

2079,0

0,0

3-navli paxta tolasi-tn

1259,0

0,0

4-navli paxta tolasi-tn

1360,0

76,7

5-navli paxta tolasi-tn

4878,0

112,3

Paxta urugi-tn

8690,0

94,4

Paxta urugi boshkalar-tn

43714,0

115,9

Paxta linti-tn

2381,0

92,8

Paxtadan yigirilgan ip kalava-tn

1020,0

91,9

Gilam va gilam mahsulotlari, 
ming m2

23,0

76,7

Oziq-ovqat sanoati

Tozalangan o‘simlik moyi-tn

5328,0

95,9

Kolipli non mahsulotlari-tn

490,3

103,8

Milliy non maxsulotlari-tn

165,3

108,9

Boshka non maxsulotlari-tn

1,7

141,7

Aroq va aroq-liker mahsulotlari-ming litr

596,0

100,7

Vino, ming litr

370,0

100,0

Konyak spirti – ming litr

0,0

0,0

Un-yorma va omixta yem sanoati

Un, tn

18358,6

92,6

Omuxta yem, tn

11173,6

94,1

6-12-2018, 12:20
Вернуться назад