DataLife Engine / Tashqi iqtisodiy aloqalar

Tashqi iqtisodiy aloqalar

Tashqi iqtisodiy aloqalar

 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb) 


Viloyatning tashqi savdo aylanmasi 2015 yilning yanvar-mart oylari maboynida 85370,7 ming AQSH dollarini yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 102,2 foizni, shu jumladan MDH mamlakatlari bo‘yicha 21928,3 ming AQSH dollarini (38,1 foiz), boshqa xorij mamlakatlari bo‘yicha 63442,4 ming AQSh dollarini (2,4 marta) tashkil qildi. Umumiy  eksport hajmi 47250,8 ming AQSH dollarini, import 38119,9 ming AQSh dollarini tashkil qildi. 
 
Viloyatning tashqi savdo aylanmasi quyidagi ko‘rsatkichlar bilan ifodalanadi:


(ming. AQSH dollari)

 

yanvar-mart

2014 yil 
yanvar-martga nisbatan foiz 
hisobida

2014y.

2015y.

 

 

 

 

Tashqi savdo aylanmasi

83525,0

85370,7

102,2

shu jumladan:

 

 

 

MDH mamlakatlari

57609,7

21928,3

38,1

Boshqa xorij mamlakatlari

25915,3

63442,4

2,4 marta

Eksport

50108,2

47250,8

94,3

shu jumladan:

 

 

 

MDH mamlakatlari

44146,2

10271,7

23,3

Boshqa xorij mamlakatlari

5962,0

36979,1

6,2 marta

 

 

 

 

Import

33416,8

38119,9

114,1

shu jumladan:

 

 

 

MDH mamlakatlari

13463,5

11656,6

86,6

Boshqa xorij mamlakatlari

19953,3

26463,3

132,6

Tashqi savdo aylanmasida MDH va boshqa xorij mamlakatlarining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

Eksport va import hajmi va tarkibidagi o‘zgarishlar 
dinamikasi

 Eksport va importning umumiy hajmidagi 
ulushi, foiz hisobida
Hajmidagi o‘zgarish, foiz hisobida
2014y 
yanvar-mart
2015y 
yanvar-mart
2014 yil 
yanvar-martga 
nisbatan foiz hisobida
    

Eksport tarkibi

100,0

100,0

94,3

paxta tolasi

75,6

69,3

86,5

oziq-ovqat mahsulotlari

0,4

2,4

5,8 marta

shundan iste’mol 
mahsulotlari

0,2

2,0

7,6 marta

kimyo va undan tayyorlangan 
mahsulotlar

0,3

0,4

105,1

qora va rangli metallar

 

 

 

mashina va uskunalar

0,1

0,1

80,8

xizmatlar

21,8

23,5

101,7

boshqalar

1,8

4,3

1,43

Import tarkibi

100,0

100,0

114,1

oziq-ovqat mahsulotlari

2,2

2,0

103,9

shundan ishlab chiqarishga mo‘ljallanmagan iste’mol mahsulotlari

0,5

0,3

64,5

kimyo va undan tayyorlangan 
mahsulotlar

20,2

12,0

67,7

energiya manbalari va neft mahsulotlari

-

-

-

qora va rangli metallar

1,9

0,9

53,2

mashina va uskunalar

45,7

60,6

151,0

xizmatlar

4,3

4,2

111,1

boshqalar

25,7

20,3

90,5

Tashqi savdo aylanmasining qit’alar bo‘yicha tarkibi


umumiy hajmga nisbatan foiz hisobidaViloyatning tashqi savdo aylanmasida katta ulushga ega bo‘lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi:
 

Viloyatning tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida

2014 yil 
yanvar-martiga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Ukraina

1,6

4,4

Xitoy

26,9

2,8 marta

Eron

22,3

7,5 marta

Turkiya

1,1

41,7

Rossiya

11,8

60,2

Respublika koreya

1,2

39,5

Litva

6,5

5,9 marta

Italiya

2,8

114,2

Gruziya

6,7

52,8 marta

Hisobot davrida viloyat jahonning 40 mamlakati bilan tashqi savdo opera-tsiyalarini amalga oshirdi va 3 mamlakat bilan ijobiy saldoga ega bo‘ldi. 2015 yil yanvar-mart oylarida MDH va boshqa xorij davlatlari bilan amalga oshirilgan tashqi savdo tarkibi quyidagicha ifodalanadi:
 


6-12-2018, 12:20
Вернуться назад