DataLife Engine / Tashqi iqtisodiy aloqalar

Tashqi iqtisodiy aloqalar


Tashqi iqtisodiy aloqalar


  2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb) 
 
2016 yilning yanvar-martida tashqi savdo aylanmasi 47,1 mln. AQSh dollarini, jumladan 17,8 mln. AQSh dollarini –eksport operatsiyalari, 29,3 mln. AQSh dollarini–import operatsiyalari tashkil etdi. Tashqi savdo aylanmasining saldosi – mln. AQSh dollarini tashkil qildi.
 
2016 yilning yanvar-martida MDH va boshqa davlatlar kesimida viloyatning tashqi savdo aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:
2016 yil yanvar-martda viloyat tashqi savdo aylanmasida MDH va boshqa davlatlarning ulushi quyidagicha ifodalanadi:
 

 
 
2016 yilning yanvar-martida viloyat eksport-importi tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 Eksport va importning umumiy hajmidagi 
ulushi, foiz hisobida
Hajmidagi o‘zgarish, foiz hisobida
2015 yil yanvar-mart2016 yil yanvar-mart2015 yil 
yanvar-martiga 
nisbatan foiz hisobida

Eksport tarkibi

100,0100,037,5
paxta tolasi68,1

0,0

0,0

oziq-ovqat mahsulotlari2,40

2,9

45,6

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

0,4

0,6

63,5

energiya manbalari va neft mahsulotlari

0,0

0,0

-

qora va rangli metallar

0,0

0,0

-

mashina va uskunalar

0,04

0,1

51,5

xizmatlar

24,7

67,3

101,9

boshqalar

4,4

29,1

2,5 m

Import tarkibi100,0100,092,9
oziq-ovqat mahsulotlari2,20,313,6

kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar

14,34,126,5

energiya manbalari va neft mahsulotlari

0,00,0-

qora va rangli metallar

0,91,8188,3

mashina va uskunalar

72,772,892,9
xizmatlar5,45,899,6
boshqalar4,415,23,2
 
Tashqisavdo aylanmasining qit’alar bo‘yicha tarkibi:

umumiy hajmga nisbatan foiz hisobida


2016 yilning yanvar-martida viloyat tashqi savdo aylanmasida katta ulushga ega bo‘lgan davlatlar bilan tovar aylanmasi:

 

Viloyat tovar aylanmasida ulushi, foiz hisobida

2015 yil 
yanvar-martiga nisbatan foiz hisobida

 

 

 

Rossiya

20,0

2,5 m

Xitoy

15,0

30,2

Turkiya

2,0

98,3

J.Koreya

2,2

97,9

Italiya

11,0

2,2 m

Shveytsariya

11,8

37,7 m
2016 yil yanvar-martda MDH va boshqa xorij davlatlari bilan amalga oshirilgan tashqi savdo tarkibi quyidagicha ifodalanadi:


6-12-2018, 11:20
Вернуться назад