DataLife Engine / Kichik tadbirkorlik (biznes)

Kichik tadbirkorlik (biznes)

Kichik tadbirkorlik (biznes)

 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb) 


    2015 yil 1 aprel holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik 
(biznes) sub’ektlarining soni 10668 tani tashkil qildi. Joriy yilda yalpi 
xududiy mahsulotning 60,2 foizi kichik biznes sub’ektlari tomonidan 
(2014 yilning shu davrida 60,1 foiz)
Iqtisodiyotdagi jami ish bilan bandlarning 80,9 foizini (564,3 ming kishi) kichik tadbirkorlik sektorida band bo‘lganlar tashkil qildi. Kichik 
tadbirkorlikda band bo‘lganlarning 17,0 foizi (118,9 ming kishi) kichik korxona 
va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keldi.
Kichik biznes sub’ektlari tomonidan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 
112,6 foizga o‘sdi va 126146,4 mln. so‘mni (viloyat sanoat ishlab chiqarishining 
23,7 (foizi), qishloq xo‘jalik mahsuloti 105,0 foizga o‘sib, 209567,9 mln. so‘mni (qishloq xo‘jaligi yalpi mahsulotining 99,2 (foizi) tashkil qildi.
Viloyat iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar umumiy xajmining 39,0 foizi, qurilish ishlarining 77,7 foizi kichik biznes korxonalari hissasiga to‘g‘ri keldi.
Kichik biznes sub’ektlari yuk aylanmasi viloyat avtomobil transporti 
umumiy yuk aylanmasining 75,8 foizini, umumiy yo‘lovchi aylanmasining 
92,8 foizini tashkil etdi.
Savdo aylanmasi umumiy xajmining  39,6 foizi yoki 386577,5 mln. so‘mi (o‘sish 112,5 foizni tashkil qildi) va aholiga pullik xizmat ko‘rsatish umumiy xajmining 46,5 foizi yoki 115886,3 mln. so‘mi (113,2 foizga o‘sgan) kichik tadbirkorlik 
sub’ektlari hissasiga to‘g‘ri keladi.
Kichik biznes sub’ektlari tashqi savdo aylanmasi viloyat tashqi savdo 
aylanmasi hajmining 52,7 foizini tashkil qildi. Joriy yilda kichik biznes 
sub’ektlari tomonidan 12546,0 ming AQSh dollari (umumiy eksport hajmining 26,6foizi), miqdorida mahsulot eksport qilindi. Import 32463,9 ming AQSh 
dollari (umumiy importning 85,2 foizi)ni tashkil qildi.
Iqtisodiyot tarmoqlarida yaratilgan mahsulot (ishlar, xizmatlar) umumiy xajmida, kichik tadbirkorlikning ulushining o‘zgarishi quyidagicha ifodalanadi:
umumiy xajmga nisbatan foiz hisobida
Xususiy tadbirkorlik kichik biznesning asosiy qismini tashkil qiladi. 
2015 yilning yanvar-mart kichik tadbirkorlikda yaratilgan mahsulot (ish, xizmatlar) umumiy xajmida xususiy tadbirkorlik (fuqarolar mulki) sub’ektlari mahsulotining ulushi quyidagicha ifodalanadi:

 

Xo‘jalik yurituvchi
kichik tadbirkorlik sub’ektlari
mahsuloti (ish, xizmat) xajmi, mln.so‘m

Kichik tadbirkorlik mahsuloti (ish, 
xizmat) xajmida
xususiy sektor
ulushi, % hisobida

 

 

 

Sanoat

126146,4

23,7

Qurilish

171145,9

77,7

Chakana savdo

386577,5

39,6

Pullik xizmat

115886,3

46,5

Yuk tashish, mln. tn.

5569,3

73,7

Yo‘lovchi tashish, mln. Kishi

85773,3

94,6

Eksport, ming AQSH doll.

12546,0

26,6

Import, ming AQSH doll.

32463,9

85,2

6-12-2018, 12:18
Вернуться назад