DataLife Engine / Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

 2015-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (572 kb) 


2015 yilning yanvar-mart oylarida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulot (YAHM)ning nominal qiymati 916,5 mlrd. so‘mda baholandi. YAHM ning real xajmining o‘sish sur’atlari o‘tgan yilga nisbatan 115,2 foizni tashkil qildi. YAHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha tarkibi:
umumiy xajmga nisbatan foiz hisobida
YAHM ishlab chiqarishning tarmoqlar bo‘yicha tarkibi yanvar-mart oylarida quyidagicha ifodalanadi:


 

Yakunga nisbatan foiz hisobida

2014 yil 
yanvar-martga 
nisbatan foiz hisobida

2014 yil 
yanvar-mart

2015 yil 
yanvar-mart

Jami

100,0

100,0

115,2

shu jumladan: 

sanoat

17,9

20,8

132,8

qishloq xo‘jaligi

9,7

9,0

105,1

qurilish

11,4

10,9

110,2

transport va aloqa

15,0

14,7

109,1

savdo va umumiy ovqatlanish

10,4

10,1

116,7

boshqalar

28,9

27,7

111,6

Mahsulotlar va eksport-import operatsiyalariga sof soliqlar

6,7

6,8

118,3

YAHM ishlab chiqarish umumiy xajmining 60,2 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to‘g‘ri keldi. Bu ko‘rsatkich 2014 yilning shu davrida 60,1 foizni tashkil etgan.
6-12-2018, 12:18
Вернуться назад